14 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

ຢາກມາແຊຣ ເລື່ອງລາວດີໆ ເປັນເລື່ອງນ້ອຍໆແຕ່ມີຄວາມໝາຍຍິ່ງໃຫຍ່ ນ້ຳມັນນ້ຳໃຈ

ມື້ນີ້ມີເລື່ອງລາວດີໆ😊ຢາກມາແຊໃຫ້ທຸກຄົນ ຖ້າເຫັນຄົນອື່ນຕົກທຸກໄດ້ຍາກ ໄລຍະນີ້ ຢ່າລືມຍື່ນມືຊ່ວຍ ເພາະການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານອາດເຮັດໃຫ້ ຜູ້ໄດ້ຮັບສຸກໃຈໄປຊົ່ວຊີວິດ ຊາບຊື້ງກັບຄວາມທຸກຕົນເອງທີ່ແນມຫາທາງອອກບໍມີ ແຕ່ມີມະນຸດຂີ່ມ້າຂາວມາຈູງມື!


ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າໃນຄວາມໂຊກຮ້າຍກະຍັງມີຄວາມໂຊກດີຢູ່ 2ຜົວເມຍລົດເພິ່ນນ້ຳມັນໝົດ ຜົວຈູງລົດ ເມຍອຸ້ມລູກນ້ອຍຕາກແດດຕາມທາງ ເຊິ່ງບໍຮູ້ເລີຍວ່າຈະໄດ້ໃສ່ນ້ຳມັນເມື່ອໃດ.
ແລ້ວມີອ້າຍຄົນໜຶ່ງທີ່ລາວຂີ່ກາຍມາເຫັນ ເຖິງຊິເປັນລົດຈັກນຳກັນ ອ້າຍກໍ່ໃຈດີຈອດລົດແບ່ງປັນນ້ຳມັນໃຫ້ໃສ່ ເຖິງຈະບໍ່ຫຼາຍແຕ່ກະພໍຊ່ວຍໃຫ້ສອງຜົວເມຍພ້ອມລູກນ້ອຍໄປຮອດປ້ຳໄດ້ 😊

ອ້າຍຜູ້ມີນ້ຳໃຈບໍຫວັງຫຍັງ ນອກຈາກໃຫ້ສອງຜົວເມຍທີ່ກຳລັງຕາກແດດຈັດຈ້າ ໄດ້ພາລູກນ້ອຍໄປຮອດຈຸດໃສ່ນ້ຳມັນໄວໆ ໃຫ້ໄປຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງຢ່າງປອດໄພຫາຍຫ່ວງ ຂອບໃຈແທນຄົນດີໆໃນສັງຄົມລາວ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here