14 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

ພໍ່ແມ່ໂພສລູກສາວຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້ ໃຜເຫັນແຈ້ງດ່ວນ ເອົາໄປເອົາມາກາຍເປັນອີກເລື້ອງ

ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້: ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ລູກສາວຫາຍໄປ 15/5/2022 ຈົນຮອດວັນນີ້ ຍັງບໍເຫັນ ທຸກຄົນທັ້ງຍາດມູ່ສະນິດຕິດຕໍ່ບໍໄດ້ເລຍ ຜູ້ໄດພົບເຫັນແຈ້ງພໍ່ແມ່ໃຫ້ແດ ໄດ້ມີການແຈ້ງຄວາມການຄ່າ

ມະນຸດກັບທາງ ປກສ.ແຂວງອັດຕະປືແລ້ວ ພໍ່ແມ່ໃຈຈະຂາດແລ້ວ ຂໍກາບທຸກຄົນຊ່ວຍກັນແຊໃຫ້ດ້ວຍ ຢ້ານຖຶກກຸ່ມຄ່າມະນຸດຊັກຊ່ວນໄປ ໂທ 030-9657368,030-4617505 ແອັບ +856 20 58 463 119 ຖ້າແຈ້ງເບາະແສໃຫ້ພົບ ມີສິນນ້ຳໃຈໃຫ້ຍ່າງງາມ ຈາກ: ແມ່ແພງ ມະຫາສົງຄາມ

ຂ່າວລ່າສຸດ:ຄວາມເປັນຈິງຄຶຄອບຄົວຫາຜົວໃຫ້ແຕ່ບໍ່ມັກບໍ່ສາມາດຢູ່ຮ່ວມເຮຶອນຫລັງດຽວນຳຜູ້ຊາຍຄົນນີ່ໃດ້ຈຶ່ງຕັດສິ້ນໃຈຫນີອອກຈາກເຮຶອນບໍ່ແມ່ນວ່າຫາຍໂຕຫລຶມີຄົນຕົວະໃປຄ້າຂາຍແຕ່ຢ່າງໃດທຸກຢ່າງຄຶຄວາມເປັນຈິງ ຝາກຮອດຜູ້ຊາຍຜູ້ນັ້ນນຳວ່າຢ່າເອົາຫນ້າພໍ່ແມ່ເຂົາອ້າງເພາະແມ່ຂອ້ຍບໍ່ເປັນຫນັງສຶພໍ່ຂອ້ຍຫລິ້ນ ທລສ ບໍ່ເປັນຄວາມຄິດແບບນີ່ຄອບຄົວຂອ້ຍບໍ່ເຫັນໃຫ້ລູກອັບອາຍດອກເພາະຂອ້ຍຮູ້ວ່າຄອບຄົວເປັນແບບໃດ…ຂໍ້ມູນຈິງຄຶເຕັມໃຈຫນີຍອ້ນບໍ່ມັກ


ພໍ່ແມ່ໂພສລູກສາວຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້ ໃຜເຫັນແຈ້ງດ່ວນ ເອົາໄປເອົາມາກາຍເປັນອີກເລື້ອງ

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here