28.6 C
Vientiane
ວັນພະຫັດ, ເດືອນກຸມພາ 9, 2023

ຂໍ້ມູນລະອຽດເທົ່າທີ່ເກັບກຳໄດ້ ໂຄງການໄປເກົາຫຼີ ໄລຍະສັ້ນ ຈາກຜູ້ໄປສຳຜັດມາແລ້ວ

ຍັງຄົງເປັນປະເດັນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະມີລູກເພຈຂອງ ສຶກສາ-ໄອທີ ຖາມມາຕະຫຼອດເລື່ອງຂໍ້ມູນໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາ ຫຼີ ມື້ນີ້ມີໂອກາດ ເລີຍເອົາຄວາມໃຈຈາກຜູ້ທີ່ໄປສະໝັກມາແລ້ວ ເພື່ອບອກຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຍັງສົນໃຈຢາກໄປ ແຕ່ຕັດສິນໃຈບໍ່ທັນໄດ້ ຫຼື ບໍທັນເຂົ້າໃຈ ເປັນຕົ້ນເລື່ອງເງິນທຶນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ກ່ອນໄປເຮັດວຽກ.

ຜູ້ທີ່ລາວໄປສະໝັກມາແລ້ວ ແລະບອກວ່າ ຂໍ້ມູນການໄປເກົາຫລີໃນໄລຍະ 5 ເດືອນຮູ້ໝົດແລ້ວເດີເຂົ້າໄປບໍລິສັດສະຫວັນຈັດຫາງານມື້ນີ້ບ້ານສົມສະຫງ່າຮ່ອມ 4 ຄົນເຂົ້າໄປສະໝັກຄົນສ່ຳບຸນຊ່ວງເຮືອເຂົ້າໄປເອົາແບບຟອມກວ່າຊິໄດ້ຮ້ອນຈົນຊິເປັນວິນ ແຕ່ຢາກໄປຕ້ອງສູ້ເດີ້.

ສ່ວນຄ່າໄປລວມໝົດ2780$ (ສອງພັນເຈັດຮ້ອຍແປດສິບໂດລາ) ຄ່າແລ່ນເອກກະສານຕ່າງໆ ແລ້ວມີເງີນຄ້ຳປະກັນ3000 ໂດລາ(ສາມພັນໂດລາ) ເພາະຢ້ານເຮົາລັກໂຕນໜີຈາກນາຍຈ້າງລະຫວ່າງໄປຢູ່ປະເທດເຂົາ ຖ້າເຮົາເຮັດວຽກຄົບສັນຍາ5ເດືອນກັບມາລາວ ເງິນຄ້ຳປະກັນບໍລິສັດຈະສົ່ງຄືນທັງໝົດ3000 ໂດລາ.

ໃຜບໍ່ມີເງີນແທ້ຢ່າງຕ່ຳຕ້ອງມີ 1.150$ (ໜຶ່ງພັນໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບໂດລາ) ເພື່ອແລ່ນເອກກະສານສ່ວນທີ່ເຫລືອແມ່ນຢືມບໍລິສັດຖ້າຢືມບໍລິສັດແຕ່ຕ້ອງເສຍດອກເບຍ 2% ໃຫ້ບໍລິສັດແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ມີໃບຕາດິນ ຫລື ພີ່ນ້ອງຄ້ຳປະກັນໃຫ້ ຜູ້ມີເງີນເດືອນທັງໝົດ3ຄົນຂຶ້ນໄປ.

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີໃບຕາດິນຫລືພີ່ນ້ອງທີ່ເປັນພະນັກງານລັດ ຫຼື ເອກະຊົນກະຕ້ອງມີໝູ່ຜູ້ທີ່ໄປນຳກັນເຊັນຄ້ຳປະກັນໃຫ້ຖ້າວ່າໝູ່ເຈົ້າໂຕນແມ່ນຜູ້ຄ້ຳປະກັນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍແທນທັງໝົດທີ່ສຳຄັນປະກອບເອກະສານມາຄົບ ບັດປະຈຳໂຕ ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ພັດສະປອດ ໃບຢັ້ງຍືນທີ່ຢູ່ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ໃບສັກວັກຊີນ3ເຂັມຂຶ້ນໄປ ໃບແຈ້ງໂທດ ທີ່ສຳຄັນເອກະສານທຸກໃບແມ່ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມປຶ້ມສະມາໂນຄົວ.

ນີ້ເປັນຂໍ້ມູນທັງໝົດຂອງຜູ້ຢາກໄປເຮັດວຍກຕາມລະດູການ ແລະມື້ຖັດໄປແອັດຈະເອົາຮູບແບບໄປຮຽນພາສາເກົາຫຼີມາລົງຂ່າວໃຫ້ອ່ານອີກ ເພາະທາງສູນມີເງິນທຶນໃຫ້ຢືມຖ້າໃຜບໍມີແທ້ໆ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here