28.6 C
Vientiane
ວັນພະຫັດ, ເດືອນກຸມພາ 9, 2023

ເຜີຍແຜ່ວຽກງານກວດກາຫຼັງການຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາລັດ

ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ກະຊວງການເງິນ ກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານກວດກາຫຼັງການຈ່າຍ ງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາລັດ ໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພູວົງ ກິດຕະວົງ ຫົວໜ້າກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ມີຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ພູວົງ ກິດຕະວົງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາຍໃນກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈລະອຽດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາຫຼັງການຈ່າຍ ແລະ ວຽກງານກວດກາລັດ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມລົງກວດກາຫຼັງຈ່າຍ ຢູ່ 8 ກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ ຄື: ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງ

ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ວຽກງານກວດກາຫຼັງຈ່າຍແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງ ທີ່ສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແນໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ກວດສອບໄດ້, ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ບູລິມະສິດລາຍຈ່າຍ, ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ພ້ອມທັງມີການປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ລາຍຈ່າຍໃດທີ່ຖອນໄດ້ແຕ່ບໍ່ນໍາໃຊ້ ຫຼືນໍາໃຊ້ບໍ່ໝົດຕ້ອງມອບຄືນເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 0846/ກງ, ລົງວັນທີ 23 ມີນາ 2020.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ມີການນໍາສະເໜີນິຕິກຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາຫຼັງຈ່າຍ ແລະ ສະເໜີກ່ຽວກັບຫຼັກການພື້ນຖານໃນການກວດກາການເງິນ ຊື່ງໄດ້ນຳສະເໜີໂດຍນັກວິທະຍາກອນຈາກກົມກວດກາ ກະຊວງການເງິນ, ທັງມີການແລກປ່ຽນ ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈທຸກບັນຫາກ່ຽວກັບການກວດກາການເງິນ ກວດກາລັດ ໂດຍສົມທຽບກັບການກວດກາຫຼັງຈ່າຍຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ອນຈະລົງຊຸກຍູ້, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາຫຼັງຈ່າຍຕົວຈິງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວສຳເລັດໄດ້ຕາມແຜນການວາງໄວ້.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here