14 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

ແຮງງານໄທໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຈາກ ວິກຕໍເລຍຊີເຄຣັດ ຈຳນວນ 280 ລ້ານບາດ

ໃນວັນມີ 28 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ປະຊາໄທ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ແຮງງານໄທໄດ້ເງິນຊົດເຊີຍຈາກວິກຕໍເລຍ ຈຳນວນ 280 ລ້ານບາດ ເນື່ອຈາກໃນປີການນີ້ແຮງງານໄທ 1.250 ຄົນ ໄດ້ຕັດຍິບເສື້ອຊ້ອນໃຫ້ກັບ Victoria’s Secret, Lane Bryant ແລະ Torrid ໄດ້ຖືກໄລ່ອອກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮບເງິນຊົດເຊີຍຕາມກົດໝາຍ.

ເງິນຊົດເຊີຍດັ່ງກ່າວມາຈາກວິຕໍເລຍ ເປັນຜູ້ຢືມຈ່າຍໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທີ່ເປັນພິພາດຂອງຄົນງານ, ຂະນະທີ່ Sycamore Partners ເປັນບໍລິສັດແມ່ຂອງແບຣນ Lane Bryant ແລະ Torrid ທີ່ໂຮງງານຂອງຄົນງານໄທຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ ບໍ່ໄດ້ຮ່ວມຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ກັບຄົນງານ.

ຄົນງານທີ່ຖືກເລີກຈ້າງ 1.250 ຄົນເປັນສະມາຊິກຂອງ ສະຫະພາບແຮງງານໄທອຳອິນເຕີເນຊັ່ນແນວປະເທດໄທ ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສະມາພັນແຮງງານອຸດສາຫະກຳແຫ່ງປະເທດໄທ CILT, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຮຽບຮ້ອຍໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໂດຍຮວມກັບດອກເບ້ຍຈາກການຈ່າຍເງິນຊ້າຕາມກົດໝາຍໄທຫຼາຍເຖິງ 1 ລ້ານໂດລາ.

ຄົນງານໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍທຽບເທົ່າຄ່າຈ້າງຈຳນວນ 2ປີ ໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ມີບາງຄົນໄດ້ຮັບທຽບເທົ່າຄ່າຈ້າງ 4 ປີ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here