14 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

ຈີ່ກ້ວຍ ກິນດີ ບໍາລຸງຮ່າງກາຍ ບໍ່ແພ້ກ້ວຍດິບ

ກ້ວຍປີ້ງ ຫຼື ຈີ່ກ້ວຍ ຖືເປັນອີກໜຶ່ງທາງເລືອກໜຶ່ງຂອງການຮັບປະທານ ຫຼື ກິນກ້ວຍ ເຊິ່ງກໍມີຄຸນປະໂຫຍດບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກໝາກກ້ວຍດິຍບເລີຍ ໂດຍສະເພາະກ້ວຍນໍ້າປີ້້ງ
ປີ້ງກ້ວຍມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ນອກເໜືອຈາກກ້ວຍດິບ ຕາມນີ້

1 ຊ່ວຍບັນເທົາອາການຖອກທ້ອງ
ການປີ້ງກ້ວຍຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະລິມານນໍ້າຕານໂອລິໂກແຊດຄາໄຣ ເຊິ່ງເປັນອາຫານຂອງແບັດທີເລຍໃນລໍາໄສ່ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມໃນລໍາໄສ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃນການປ້ອງກັນການເຈັບທ້ອງໄດ້ດີ

2 ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ
ຮ້ອຍລະ 70 ຂອງພູມມິຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍຈະຖືກສ້າງທີ່ລໍາໄສ້ ເມື່ອສະພາບແວດລ້ອມໃນລໍາໄສ້ຈະເຮັດໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍດີຂຶ້ນ ອີກທັງກ້ວຍຮ້ອນໆ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງຂຶ້ນດ້ວຍ

3 ມີຜົນໃນດ້ານການຫຼຸດນໍ້າໜັກ
ຫາກສະພາບແວດລ້ອມໃນລໍາໄສ້ບໍ່ດີ ຈະເຮັດໃຫ້ມີແກ໊ສຢູ່ໃນລໍາໄສ້ສູງ ແລະ ສົ່ງຜົນໃນການຫຼຸດການເຜົາຜານພະລັງງານຂອງຮ່າງກາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ອ້ວນ ການຮັບປະທານກ້ວຍປີ້ງ ທີ່ມີນໍ້າຕານໂອລິໂກແຊດຄາໄລໃນປະລິມານສູງຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະພາບແວວດລ້ອມໃນລໍາໄສ້ດີ ສົ່ງຜົນໃນການຂັບຖ່າຍທີ່ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນລໍາໄສ້ ສົ່ງໃນການເຜົາຜານ ພະລັງງານຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ດີ ຈຶ່ງເປັນວິທີທີ່ດີໃນການຫຼຸດນໍ້າໜັກຈາກພາຍໃນ

ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຮັບປະທານກ້ວຍປີ້ງ ຄືໃນຕອນເຊົ້າ ເພື່ອເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານໃນການເຮັດກິດຈະກໍາອື່ນໆ ຕະຫຼອດທັງວັນ ແລະ ໃນວັນທີ່ຫຍຸ້ງໆ ຈີ່ກ້ວຍ ກັບ ນົມອຸ່ນ ກໍເປັນຮ່າງກາຍຮັບພະລັງງານທີ່ພຽງພໍເພື່ອການຮຽນໜັງສື ຫຼື ເຮັດວຽກ
ແນວໃດກໍຕາມ ຫາກຮັບປະທານກ້ວຍປີ້ງຢ່າງດຽວ ໃຫ້ສາມາດຮັບປະທານໄດ້ມື້ລະ 2 ໜ່ວຍ ແຕ່ຫາກຮັບປະທານໝາກໄມ້ອື່ນໍາ ໃຫ້ຮັບປະທານມື້ລະ 1 ຜົນ

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here