28.6 C
Vientiane
ວັນພະຫັດ, ເດືອນກຸມພາ 9, 2023

ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຢືນຢັນຈະແກ້ບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນກັບເງິນຕາ

ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຢືນຢັນຈະແກ້ບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນກັບເງິນຕາ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຢືນຢັນໃນການແກ້ບັນຫາ ທີ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງປະລິມານເງິນເຂົ້າສູ່ລະບົບເສດຖະກິດ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ

2. ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ດຳເນີນມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນກວ່າເກົ່າ ຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແບບບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ

3. ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກະທົບຕໍ່ຈິດຕະສາດຂອງສົງຄົມ ທີ່ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຫ້ ສັງຄົມຕໍ່ສະພາບຄ່ອງດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລະບົບທະນາຄານ

4. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການເພື່ອໃຫ້ມີເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າປະເທດ ເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານຫຼາຍຂຶ້ນ

5. ເຈລະຈາກົນໄກການນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າໃນການຊຳລະສະສາງດ້ານການຄ້າ 2 ຝ່າຍ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນກີບ ໃຫ້ສົມດູນກັບລະດັບຄວາມຕ້ອງການໃນການນໍາໃຊ້ເງິນຕາຂອງປະເທດຄູ່ຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແຮງກົດດັນຕໍ່ຄ່າເງິນກີບ

6. ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນ ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here