14 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະກອບເອກະສານແລ່ນເຮັດບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ, ບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ ແລະ ວິຊາ ຢູ່ນອກຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ແຈ້ງການ ເຖິງ: ບັນດາ ນັກທຸລະກິດ, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ຫ້າງຮ້ານ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມລ່ຽມຄໍາ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະກອບເອກະສານແລ່ນເຮັດບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ, ບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ ແລະ ວິຊາ ຢູ່ນອກຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1. ຫ້າມບັນດາ ບໍລິສັດ, ນັກລົງທຶນ, ຜູ້ປະກອບການ, ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນ ທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໃສ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມລ່ຽມຄໍາ ດໍາເນີນການປະກອບເອກະສານ ເຮັດບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ, ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນອື່ນ ເພື່ອເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ຂສພຄ;

2. ການດໍາເນີນປະກອບເອກະສານອະນຸຍາດພັກເຊົາ, ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ມາພົວພັນສອບຖາມ ແລະ ປະກອບເອກະສານຢູ່ ປ່ອງບໍລິການປະຕູດຽວຂອງ ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃນໂມງລັດຖະການ;

3. ຖ້າຫາກພົບເຫັນ ບັນດາບໍລິສັດ, ນັກລົງທຶນ, ຜູ້ປະກອບການ, ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນ ໄປປະກອບເອກະສານ ເຮັດບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ, ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນອື່ນແລ້ວເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມລ່ຽມຄໍາ ແມ່ນ ຈະຖືກປັບໄຫມຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ກໍານົດ ແລະ ຈະໄດ້ປະກອບເອກະສານຄືນໃໝ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງ ບັນດາທ່ານ ເພື່ອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ້ງການ ສະບັບນີ້ດ້ວຍ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here