14 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

ສາວບອກເຫດຜົນທີ່ບໍ່ໄປເຮັດວຽກ ວ່າ “ຂ້ອຍຂາຍເຄື່ອງຂ້ອຍ 2-3 ມື້ກະໄດ້ຊື້ຄຳມາໃສ່ລະ”

ທຸກຄົນມີວິທີຫາເງິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຂຶ້ນກັບຫຼາຍໆຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະຕົ້ນທຶນ, ສັງຄົມ, ໝູ່ເພື່ອນ, ໂອກາດ, ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມກ້າ ແລະ ອື່ນໆ ຄົນເຮົາເກີດມາສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຈະເຮັດຫັຍງຈະຫາກິນແບບໃດ ຮຽນແບບໃດ ຢູ່ໃສ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ເງີນມາກໍ່ຄືກັນ ຄວາມຄິດຄົນສ່ວນໃຫ່ຍກໍ່ອາດຈະຄິດວ່າການເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງລ້າຫ້ອງການ ເຮັດໃຫ້ຄົນນັບໜ້າຖືຕາ ໄດ້ເຮັດວຽກບ່ອນດີໆ

ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວໃນຄວາມເປັນຕິງບໍ່ວ່າຈະອາຊີບໃດຖ້າເຮັດວຽກທີ່ສຸດຈະລິດກໍ່ບໍ່ໄດ້ແມ່ນເລື້ອງທີ່ໜ້າອາຍເລີຍ ດຽວນີ້ທັນສະໃໝຫຼາຍຂື້ນ ຄົນຮຽນຈົບມາກໍ່ບໍ່ມີວຽກ ຖ້າເຂົ້າເຮັດວຽກກັບລັດ ກັບເອກກະຊົນ ຈະຫາວຽກໄດ້ກໍ່ບໍ່ງ່າຍ ແຕ່ຍັງມີອາຊີບທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດເສີມຫຼື ເຮັດເປັນຫຼັກໄດ້ກໍ່ຄືອາຊີບທີ່ຄ້າຂາຍທາງອອນໄລໄດ້ ໃຜວ່າເປັນແມ່ຄ້າແລ້ວຕ້ອງທຸກດີບໍ່ດີແມ່ຄ້າຫາເງີນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາຄົນເຮັດວຽກຢູ່

ຫ້ອງການ ດັງຄົນນີ້ B’Beegirl Syhabanthom ທີ່ໂພສວ່າ ເຂົາເຈົ້າຖາມຂ້ອຍວ່າ ຄືບໍ່ໄປເຮັດວຽກຂ້ອຍຕອບວ່າ: ບໍ່, ມັນນານໄດ້ເງິນ ຂ້ອຍຂາຍເຄື່ອງຂ້ອຍ 2-3 ມື້ກະໄດ້ຊື້ຄຳມາໃສ່ລະ (ຍຸກໃຫມ່ແລ້ວ ຄວນຫັນປ່ຽນຄວາມຄວາມໃຫມ່) ຂອບໃຈຕົວເອງ ແລະ ຂອບໃຈລູກຄ້າອຸດຫນູນສິນຄ້າບີ້ ໄປສ່ອງເບິ່ງໂປຟາຍນ້ອງ ນ້ອງເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍເດີ້.


ສາວບອກເຫດຜົນທີ່ບໍ່ໄປເຮັດວຽກ ວ່າ “ຂ້ອຍຂາຍເຄື່ອງຂ້ອຍ 2-3 ມື້ກະໄດ້ຊື້ຄຳມາໃສ່ລະ”

ຈາກ: B’Beegirl Syhabanthom

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here