14 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

ອົງການເກັບກູ້ ລ ະ ເ ບີ ດ ປະຈຳແຂວງອັດຕະປື ປະຕິບັດການ ທໍ າ ລ າ ຍ ລ ະ ເ ບີ ດ ລູ ກ ບົ ມ 500 ປ ອ ນ

ວັນທີ 11 ມີນາ 2022, ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດປະຈໍາແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ປະຕິບັດການທໍ າລ າ ຍ ລ ະ ເ ບີ ດ ບໍ່ ທັ ນ ແ ຕ ກ ຊະນິດ ລູ ກ ບົ ມ 500 ປ ອ ນ Mk82 ທີ່ຕົກຄ້າງສະໃໝປາງສົງຄາມ ຢູ່ເຂດບ້ານນໍ້າຊວນ ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື.

ທ່ານ ໄຊເສດຖາ ໂພສາລາດ ຮອງຜູ້ປະສານງານໂຄງການເກັບ ກູ້ ລ ະ ເ ບີ ດ ປ ະ ຈໍ າ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປະຕິບັດການ ທໍ າ ລ າ ຍ ລ ະ ເ ບີ ດ ລູ ກ ບົ ມ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເນື້ອງມາຈາກພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການລາຍງານຈາກອໍານາດການປົກບ້ານນໍ້າຊວນຄະນໍາອົງການເ ກັ ບ ກູ້ ລ ະ ເ ບີ ດ ປ ະ ຈໍ າ ແ ຂວງກໍ່ໄດ້ກະກຽມວາງແຜນເປັນອັນລະອຽດ ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານວິຊາ ທີມງານລົ ງ ສໍ າ ຫຼ ວ ດ ,ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເພື່ອປະເມີນຄວາມ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກລູກລະເບີດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈາກການສໍາຫຼວດປະເມີນໃນພື້ນຕົວຈິງສາມາດກຳໄດ້ ຈຸດພິກັດທີ່ຕັ້ງຂອງລູກ ລ ະ ເ ບີ ດ ແລະ ຄວາມ ອັ ນ ຕ າ ລ າ ຍ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງຂອງມັນອາດຈະເກີດຂື້ນກັບຊິວິດ,ຊັບສີນຂອງປະຊາຊົນ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນພາຍໃນບ້ານຈໍານວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ລະບົບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ,ລະບົບເສົາສັນຍາເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ເຊີນເອົາພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງມາປືກສາຫາລືຫາທາງອອກຮ່ວມກັນ,ແລ້ວກໍ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນອອກຈາກຈຸດພິກັດ.

ສໍາລັບຂັ້ນຕອນເຕັກນີກການ ທໍ າ ລ າ ຍ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສາມທີມ,ເຊິ່ງຈະໃຊ້ຈໍານວນຄົນທັງໝົດ 27 ຄົນ,ໄດ້ໃຊ້ກະສອບຊາຍ 9 ພັນກະສອບ ແລະ ຂຸດຄອງອ້ອມຮອບ ລູ ກ ລ ະ ເ ບີ ດ ຄວາມເລີກ 2 ແມັດ,ກວ້າງ 1 ແມັດກວ່າ,ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ວາງກໍາລັງປະຈໍາຈຸດຍາມວົງນອນກ 10 ຈຸດ,ວົງໃນ 3 ຈຸດ,ຈາກນັ້ນໄດ້ກວດຄືນຄວາມພ້ອມເປັນທີ່ຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ໄດ້ທໍ າ ລ າ ຍ ທັນທີ່.,ເຊິ່ງຜ່ານການ ທໍ າ ລ າ ຍ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຄືນ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ 100%.

ຂ່າວ: ໄຊຈະເລີນ

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here