25 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

ອິດສາ ເຊີໄພ້ວັນຄົບຮອບຮູ້ຈັກກັນ ຕົງຕົງ-ເບສ 1 ປີ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນ “ອ້າຍຈະຢູ່ຂ້າງນ້ອງສະເໝີ ແລະ ຮັກນ້ອງເດີ້”

ອິດສາ ເຊີໄພ້ວັນຄົບຮອບຮູ້ຈັກກັນ ຕົງຕົງ-ເບສ 1 ປີ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນ “ອ້າຍຈະຢູ່ຂ້າງນ້ອງສະເໝີ ແລະ ຮັກນ້ອງເດີ້” ກິ່ນອາຍຄວາມຮັກລອຍມາແຕ່ໃນໄອຈີ ເບສ ຕົງຕົງ ຄູ່ຮັກດາລາໄທ ຈັດເຊີໄພ້ 1 ປີ ທີ່ທັງຄູ່ຮູ້ຈັກກັນມາ ຕົງຕົງ ໄປເຮັດວຽກຕ່າງຈັງຫວັດມາ 2 ວັນ ກັບມາເຖິງເຫັນແບບນີ້ເຊົາເມື່ອຍເລີຍ 1 ປີ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ອ້າຍຈະຢູ່ຂ້າງນ້ອງສະເໝີ ແລະ ຮັກນ້ອງເດີ້ ເບສ 09.03 ຂອບໃຈເດີ້ ທີ່ປິທີ່ແລ້ວອ້າຍທັກລາຍມາຫາ ດຽວຈະຄົບຮອບເລື້ອຍໆ ກຽມຕົວເລີຍ ຖ່າຍຄຣິບ ດິນເນີວັນແລກ ແລະ ອື່ນໆ 5555555555555 ໂອເຄ ອາການຄົນຄັ່ງຮັກຮັກເປັນແບບນີ້ແຫຼະເນາະ


ອິດສາ ເຊີໄພ້ວັນຄົບຮອບຮູ້ຈັກກັນ ຕົງຕົງ-ເບສ 1 ປີ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນ “ອ້າຍຈະຢູ່ຂ້າງນ້ອງສະເໝີ ແລະ ຮັກນ້ອງເດີ້”


ອິດສາ ເຊີໄພ້ວັນຄົບຮອບຮູ້ຈັກກັນ ຕົງຕົງ-ເບສ 1 ປີ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນ “ອ້າຍຈະຢູ່ຂ້າງນ້ອງສະເໝີ ແລະ ຮັກນ້ອງເດີ້”


ອິດສາ ເຊີໄພ້ວັນຄົບຮອບຮູ້ຈັກກັນ ຕົງຕົງ-ເບສ 1 ປີ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນ “ອ້າຍຈະຢູ່ຂ້າງນ້ອງສະເໝີ ແລະ ຮັກນ້ອງເດີ້”


ອິດສາ ເຊີໄພ້ວັນຄົບຮອບຮູ້ຈັກກັນ ຕົງຕົງ-ເບສ 1 ປີ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນ “ອ້າຍຈະຢູ່ຂ້າງນ້ອງສະເໝີ ແລະ ຮັກນ້ອງເດີ້”

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here