27.4 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນກຸມພາ 5, 2023

ກະຊວງ ການເງິນ ຫາລືວຽກງານຄຸ້ມຄອງການຈັດເກັບລາຍຮັບແບບທັນສະໄໝ

ໃນຕົ້ນເດືອນມີນາຜ່ານມາ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບໂຄງການຄຸ້ມຄອງການຈັດເກັບລາຍຮັບແບບທັນສະໄໝ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ບັນດິດ ສຈ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາຣາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ມີຫ້ອງການ ແລະ ບັນດາກົມກ່ຽວຂ້ອງ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນ, ບັນດາກົມກ່ຽວຂ້ອງຈາກ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ; ແລະ ມີຕາງໜ້າ ບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ ເທັກໂນໂລຢີ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ເອໄອເອັຟ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກ ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ.


ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງວັນທີ 29 ທັນວາ 2021, ຊ່ຽວຊານບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ ເທັກໂນໂລຢີ(ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວໄດ້ນໍາສະເໜີ ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ (Feasibility Study) ຫັນວຽກງານການເງິນເປັນດິຈິຕອນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ສົມທົບກັບ ບັນດາກົມ ແລະ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານໄດ້ໄດ້ປັບປຸງຕາມຄໍາເຫັນ ແລະ ຢັ້ງຢືນທາງດ້ານເຕັກນິກ ຕາມກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ສະບັບເລກທີ 164/ຫກງ. ກຕດ, ລົງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2022. ປະຈຸບັນ ຊ່ຽວຊານໄດ້ສຳເລັດ ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດເປັນ ດິຈີຕອນ.

ເຊິ່ງການລາຍງານຄັ້ງນີ້ແມ່ນລາຍງານໂດຍ ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ລາຍງານພາບລວມ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງຈັດເກັບລາຍຮັບທັນສະໄໝ (ແບບດິຈິຕອນ) ແລະ ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນການເກັບລາຍຮັບ; ລະບົບຄຸ້ມຄອງ ການແຈ້ງພາສີ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ASYCUDA; ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ (Lao National Single Window); ລະບົບຄຸ້ມຄອງຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນແບບທັນສະໄໝ (TaxRIS) ແລະ ລະບົບການຊໍາລະ ພາສີ ແລະ ອາກອນ (Fin Link).


ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ອັດຊ່ອງຫວ່າງການຮົ່ວໄຫຼການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ກະຊວງການເງິນ ມີແຜນຍົກລະດັບ ຕໍ່ຍອດລະບົບ ຄຸ້ມຄອງຈັດເກັບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ໃຫ້ເປັນລະບົບທັນສະ ໄໝຄົບຊຸດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ພະນັກງານ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝແທນ, (ອອກແບບໂດຍຊ່ຽວຊານບໍລິສັດຫົວເວີຍ) ໃນບົດໂຄງການບຸລິມະສິດ ທີ່ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2022.


ຫຼັງຈາກຮັບຟັງການລາຍງານຈາກແຕ່ລະພາກສ່ວນ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກໍ່ໄດ້ມີຄໍາເຫັນແລກປ່ຽນ ຕໍ່ການນໍາສະເໜີ ແລະ ກອງປະຊຸມຕົກລົງເຫັນດີ ຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງກະຊວງການເງິນ ໃນການພັດທະນາ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຈັດເກັບລາຍຮັບ ໃຫ້ທັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ມອບໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງບົດນໍາສະເໜີ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here