22 C
Vientiane
ວັນພະຫັດ, ເດືອນກຸມພາ 9, 2023

ການເໜັງຕີງຂອງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຕະຫຼາດໂລກ ກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຊື້-ຂາຍໃນລາວ

ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຖືກກຳນົດໂດຍກົນໄກລາຄາໃນຕະຫຼາດໂລກ, ຊຶ່ງການເໜັງຕີງ ຫຼື ປັບຂຶ້ນຂອງລາຄານໍ້າເຊື້ອໄຟ ແມ່ນຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຕ້ອງ ກະທົບເຖິງລາຄາຂາຍຍ່ອຍພາຍໃນປະເທດເຮົາ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ນຳ ເຂົ້ານ້ຳມັນ ຫ ຼື ແມ່ນແຕ່ປະເທດທີ່ຜະລິດນໍ້າມັນເອງ. ຂະນະດຽວກັນ, ລາຄາຂອງນໍ້າມັນຍັງຖືກກຳນົດດ້ວຍອັດຕາແລກປ່ຽນ ເພາະການນຳເຂົ້າ ຕ້ອງໄດ້ຊື້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.
ໂດຍທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ສື່ເມື່ອວັນທີ 4 ມິນາ 2022 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າໃນສະພາບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເໜັງຕີງ ຂຶ້ນສູງ. ປັດໄຈສຳຄັນກໍຄື ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດນຳເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ 100%, ເຖິງວ່າປ ັດຈຸບັນ ລາວເຮົາຈະມີໂຮງງານກັ່ນນໍ້າມັນໃນຂັ້ນຕອນ ສຸດທ້າຍໄດ້ເອງແລ້ວ; ແຕ່ວັດຖຸດິບກໍແມ່ນນໍ້າມັນທີ່ເກືອບສ ໍາເລັດຮູບ, ອີກ ທັງທາດເຄມີທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການກັ່ນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟກໍຍັງນໍາເຂົ້າ ຈາກຕ່າງປະເທດ 100 % ພຽງແຕ່ສາມາດປະຢັດຕົ້ນທຶນລົງໃນລະດັບໃດ ໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.

ເວົ້າລວມແລ້ວ, ການເໜັງຕີງຂອງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ແມ່ນເປັນບັນຫາ ລວມຂອງໂລກເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາປະເທດຜູ້ນໍາເຂົ້າ ຊຶ່ງກໍລວມທັງ ສປປ ລາວ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເພງິ່ງພານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນຂະບວນການຜະລິດ, ການ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ; ແນ່ນອນວ່າລາຄານ້ ໍາມັນເຊື້ອໄຟຂຶ້ນ, ກໍຍ່ອມເຮັດໃຫ້ຕົ້ນ ທຶນຂອງສິນຄ້າສູງຂຶ້ນຕາມໆກັນ.

ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນປີ 2022 ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສໍາເລັດຮູບໃນຕະຫຼາດໂລກໄດ້ ປັບຂຶ້ນສູງແຕ່ 90-110 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ບາຣ໌ເຣລ, ຊຶ່ງຖືວ່າປັບສູງເປັນ ປະຫວັດການ ແລະ ຍັງມີທ່າອຽງຈະປັບຂຶ້ນອີກ ເນື່ອງຈາກສະພາບການ ຂອງໂລກໃນປ ັດຈຸບັນ, ອີກທັງສະຖານະການຕືງຄຽດລະຫວ່າງ ຣັສເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ເຮັດໃຫ້ມີການກັກຕຸນນ້ຳມັນໄວ້ໃຊ້ໃນຍາມສຸກເສີນ.

ການປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍທີ່ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ, ສະເພາະຈຸດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ລາຄານໍ້າມັນ ແອັດຊັງພິເສດແມ່ນ16.930 ກີບຕໍ່ລິດ, ລາຄານໍ້າມັນແອັດຊັງ ທຳມະດາ14.950 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ລາຄານໍ້າມັນກາຊວນແມ່ນ 12.940 ກີບຕໍ່ລິດ ຊຶ່ງຖືເປັນລາຄາສູງສຸດໃນຮອບຫຼາຍປີ. ສາເຫດສໍາຄັນກໍຄືນໍ້າມັນ ເຊື້ອໄຟເປັນສິນຄ້ານຳເຂົ້າຕົ້ນຕໍຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງກວມເອົາອັດຕາສ່ວນ ສຳຄັນຂອງການນຳເຂົ້າທັງໝົດ ແລະ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ການນໍາເຂົ້າ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເປັນໜຶ່ງໃນຊ່ອງທາງໄຫຼອອກຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຍິ່ງມີການນຳເຂົ້າຫຼາຍເທົ່າໃດຍິ່ງຕ້ອງການນຳໃຊ້ເງິນຕາ ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຍິ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ

ຂະນະທີ່ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ ເສດຖະກິດຈາກການ ເໜັງຕີງຂຶ້ນຂອງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໂດຍຫັນສູ່ ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ, ລວມທັງໄດ້ມີນະໂຍບາຍຕ່າງໆເພື່ອດຶງດູດ ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃສ່ເທຄໂນໂລຢີທີ່ນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ນໍ້າຕົກ, ພະລັງງານສະອາດ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນອື່ນໆ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ ຍັງລົງທຶນໃສ່ການສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງທີ່ຂັບເຂື່ອນດ້ວຍ ພະລັງງານໄຟຟ້າເພື່ອເປັນທາງເລືອກໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ໂດຍສານ ທາງບົກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຫັນປ່ຽນຈາກພາຫະນະທີ່ນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນໄປສູ່ ພາຫະຫະໄຟຟ້າແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ຂຶ້ນກັບຄວາມພ້ອມຂອງແຕ່ລະ ອົງກອນແລະບຸກຄົນ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ,ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງທົ່ວ ສັງຄົມຈົ່ງມີສະຕິໃນສະພາບຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດດັ່ງໃນປ ັດຈຸ ບັນ,ພ້ອມທັງຕິດຕາມສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດ. ທີ່ສຳຄັນຕ້ອງຊ່ວຍກັນ ປະຢັດມັດທະຍັດໃຊ້ຈ່າຍໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະຫັນໄປສູ່ການຊົມໃຊ້ ພະລັງງານສະອາດຫຼາຍຂຶ້ນ,ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການພັດທະນາແລະການ ດຳລົງຊີວິດແບບຍືນຍົງ,ສົ່ງເສີມການຜະລິດສະອາດຕາມທິດສີຂຽວໂດຍນໍາ ໃຊ້ພະລັງງານທາງເລືອກອື່ນທີ່ຍືນຍົງ
ຂໍ້ມູນ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here