27.4 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນກຸມພາ 5, 2023

ລົງມືເອງ ທ່ານທູດຍີ່ປຸ່ນຮ່ວມກັບນ້ອງໆອາສາເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ

ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຕ້ອງປາສະຈາກ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຫຼື ຂີ້ເຫຍື່ອ ອັນສ້າງຄວາມເປິເປື້ອນແກ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີຄົນຫຼາຍ ຫຼື ມວນຊົນ ເນື່ອງຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເກີດຈາກນ້ຳມືຂອງຄົນເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນມາ ຄວນຊ່ວຍກັນປົກປັກຮັກສາ ເບິ່ງບໍ່ງາມເລີຍທີ່ຝ່າຍໜຶ່ງສ້າງ ແຕ່ອີກຝ່າຍເປັນຄົນໄປເກັບ

ທ່ານທູດ ໂຄບະຢະຊິ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານສະຖານທູດຫຼາຍທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາອາສາອານາໄມແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນວັນທີ 26 ກຸມພາຜ່ານມາ ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວຈັດໂດຍຄະນະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການມາດຕະການຕໍ່ຕ້ານປລາສຕິກໃນທະເລ ແລະ ແມ່ນໍ້າ ທີ່ດໍາເນີນການໂດຍອົງການ UNEP ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜຸນໂດຍລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ.

ໃນມື້ງານ, ນອກຈາກສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ແລ້ວກໍ່ມີນ້ອງນັກຮຽນອາສາສະໝັກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, JICA, MRC ແລະ ອີກຫຼາຍໆພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມເປັນຂະບວນໃນການເກັບຂີ້ເຫຍື່ອປລາສຕິກເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ຈະແມ່ນປະເພດຖົງຢາງ, ກະຕຸກນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆຕາມແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ (ເຂດຕະຫຼາດແຄມຂອງ).

ທ່ານທູດ ໂຄບະຢະຊິ ໄດ້ກ່າວໃນມື້ງານວ່າ “ການທີ່ສາມາດຮ່ວມກິດຈະກໍາກັບທຸກທ່ານໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງແມ່ນໍ້າຂອງໃນມື້ນີ້ໄດ້ ຖືວ່າແມ່ນໂອກາດທີ່ມີຄວາມໝາຍເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າກິດຈະກໍາຂອງພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຫັນມາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງບັນຫາປລາສຕິກໃນແມ່ນໍ້າຂອງ”. ມົນລະພິດທາງນໍ້າ-ທາງທະເລທີ່ມາຈາກປລາສຕິກແມ່ນບັນຫາໜຶ່ງອັນຮີບດ່ວນໃນທົ່ວໂລກ.

ເຊິ່ງຜ່ານມາໃນກອງປະຊຸມ G20 ທີ່ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂອຊາກ້າປີ 2019 ກໍ່ໄດ້ປະກາດ “ວິໄສທັດມະຫາສະໝຸດສີຟ້າໂອຊາກ້າ” ແລະ ວິໄສທັດດັ່ງກ່າວກໍ່ມີເປົ້າໝາຍໃນການປາສະຈາກມົນລະພິດອັນໃໝ່ທີ່ປາຈາກປລາສຕິກມະຫາສະໝຸດໃຫ້ກາຍເປັນ 0 ພາຍໃນປີ 2050. ເພື່ອໃຫ້ວິໄສທັດດັ່ງກ່າວປາກົດໂຕເປັນຈິງນີ້, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນຢາກສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິຫານສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ນໆນໍາອີກ.
ຂໍ້ມູນ: Embassy of Japan in Laos ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາ ສປປລາວ

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here