14 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

ຢາກເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດລົດໄຟບໍ! 200 ຕຳແໜ່ງລໍຖ້າທ່ານຢູ່ຮີບສະໝັກເລີຍ

ໂຄງການລົດໄຟມາ ບໍ່ພຽງບັນລຸຍຸດທະສາດການສ້າງ ສປປ ລາວໃຫ້ເປັນປະເທດທາງຜ່ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດ, ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນດີ ສຳລັບໂຄງການລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມ່ນເປັນໂຄງການທີ່ໃຫຍ່ ໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດລາວ-ຈີນ ແລະຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດແກ່ບັນດາປະເທດຢູ່ຕາມແລວທາງລົດໄຟ ສະນັ້ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າວຽກຕົວຈີງ ຕ້ອງມີບຸກຄະລາກອນທີ່ພໍພຽງຕໍ່ກັບການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ໂອກາດນີ້ມາແລ້ວຟ້າວໄປ 1 ໃນ 200 ຄົນອາດແມ່ນທ່ານທີ່ເປັນພະນັກງານບໍລິສັດລົດໄຟ.

ທາງບໍລິສັດລົດໄຟລາວຈີນໄດ້ມີການປະກາດຮັບພະນັກງານລາວໃນຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານກັບບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໃນຈຳນວນ 200 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະຕຳແໜ່ງມີດັ່ງນີ້:

ລົດໄຟ (5T) ຈໍານວນ 20 ຄົນ, ວຽກເຕັກນິກໄຟຟ້າ( ພະນັກງານເຕັກນິກສື່ສານ) 20 ຄົນ, ວຽກເຕັກນິກໄຟຟ້າ(ພະນັກງານເຕັກນິກສັນຍານ) 30 ຄົນ, ວຽກເຕັກນິກພື້ນຖານໂຄງລ່າງ( ພະນັກງານເຕັກນິກລະບົບລະບາຍນ້ຳ) 10 ຄົນ, ວຽກເຕັກນິກໂຄງລ່າງພື້ນຖານ( ພະນັກງານກໍ່ສ້າງເຄຫາ) 10 ຄົນວຽກເຕັກນິກພື້ນຖານໂຄງລ່າງ( ພະນັກງານຂົວ ແລະ ອຸມົງ) 20 ຄົນ, ວຽກເຕັກນິກພື້ນຖານໂຄງລ່າງ( ພະນັກງານເຕັກນິກແລວທາງ) 30 ຄົນ, ການສະໜອງໄຟຟ້າ( ວິສະວະກອນຈ່າຍໄຟ) 15 ຄົນ, ວຽກເຕັກນິກສະໜອງໄຟຟ້າ( ຊ່າງພະລັງງານໄຟຟ້າ) 15 ຄົນ, ວຽກເຕັກນິກສະໜອງໄຟຟ້າ( ພະນັກງານເຕັກນິກຕາໜ່າງໄຟຟ້າລາກແກ່) 30 ຄົນ.

ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ:1. ສັນຊາດລາວ, ອາຍຸບໍ່ເກີນ 30 ປີ, ຖ້າມີຄວາມພົ້ນເດັ່ນ ຫຼື ມີປະສົບການເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງວິສະວະກໍາທາງລົດໄຟ, ບໍາລຸງຮັກສານໍ້າ-ໄຟຟ້າ, ວິສະວະກໍາສື່ສານ, ໄຟຟ້າ-ກົນຈັກ ຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດມີອາຍຸ 35 ປີກໍໄດ້. 2. ຜູ້ສະໝັກວຽກ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຍື່ນໄປນັ້ນຖືກຕ້ອງ, ຫາກເຫັນວ່າຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ສະໝັກວຽກມີການປອມແປງ, ຈະຖືກຍົກເລີກສິດໃນການເຂົ້າສໍາພາດທັນທີ.

3. ສະໝັກວຽກ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າໂທລະສັບສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຢ່າງສະດວກດີ, ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮັບຂໍ້ມູນການສໍາພາດໃຫ້ທັນເວລາ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຄືນ.
4. ພາຍຫຼັງທີ່ສໍາພາດຜ່ານແລ້ວຈະຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມວິຊາສະເພາະທາງລົດໄຟ, ພາຍຫຼັງທີ່ຝຶກອົບຮົມໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສໍາເລັດ ຂັ້ນຕອນການຮັບເປັນພະນັກງານແລ້ວ ຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາແຮງງານນໍາບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ. ບໍລິສັດຈະໃຫ້ນະໂຍບາຍຄ່າຕອບແທນແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ.5. ຕໍາແໜ່ງງານຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນໄລຍະດໍາເນີນການນີ້ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ເມືອງໄຊ ແລະ ບໍ່ເຕ່ນ

6 ສະນັ້ນ ຈິ່ງຍິນດີຕ້ອນຮັບຊາວໜຸ່ມທີ່ຢູ່ລຽບຕາມແລວທາງ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການສະໝັ້ກວຽກ ເພື່ອເຂົ້າມາສະໝັກວຽກດັ່ງກ່າວ. ປະສານງານໄດ້ ໃນໂມງລັດຖະການ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໂທລະສັບ/ WhatsApp:020 98722914;02059194867

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here