25 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

ເລີ່ມແລ້ວ! ໂລກ້າ ກຽມຕິດຕັ້ງຕູ້ສາກລົດໄຟຟ້າແບບໄວ (ສາກເຕັມພາຍໃນ 20 ນາທີ) ໃນທົ່ວປະເທດ!!

ເລີ່ມແລ້ວ! ໂລກ້າ ກຽມຕິດຕັ້ງຕູ້ສາກລົດໄຟຟ້າແບບໄວ (ສາກເຕັມພາຍໃນ 20 ນາທີ) ໃນທົ່ວປະເທດ!!!

ທ່ານກໍ່ເປັນຄົນໜຶ່ງແມ່ນບໍ່ ທີ່ສົນໃຈເລື່ອງການຫັນປ່ຽນໄປໃຊ້ລົດໄຟຟ້າແທນລົດນໍ້າມັນ ເນື່ອງຈາກລາຄານໍ້າມັນໃນປັດຈຸບັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງເລື້ອຍໆ ແຕ່ກໍຍັງລັງເລໃນການປ່ຽນ ເພາະຢ້ານບໍ່ມີບ່ອນສາກລົດໄຟຟ້າ. ແຕ່ໃນວັນທີ 1 ມີນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ບໍລິສັດ ໂລກ້າ ຈໍາກັດ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດແທັກຊີອອນລາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວ ໄດ້ມີການປະກາດກຽມພ້ອມພັດທະນາເຄືອຂ່າຍການສາກລົດໄຟຟ້າແບບສາກໄວ (DC Fast Charge) ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດແລ້ວ.

ເຄື່ອງສາກລົດໄຟຟ້າແບບໄວທີ່ທາງບໍລິສັດໂລກ້າກໍາລັງນໍາມາຕິດຕັ້ງນັ້ນ ແມ່ນຈະສາມາດສາກລົດໄຟຟ້າເຕັມໄດ້ພາຍໃນ 20-30 ນາທີເທົ່ານັ້ນ. ໂດຍບໍລິສັດໂລກ້າໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍວ່າ ພາຍໃນທ້າຍປີ 2022 ນີ້ ຄົນທີ່ມີລົດໄຟຟ້າທຸກຄົນຈະສາມາດຂັບລົດເດີນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນລົງໄປນະຄອນປາເຊໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກົງວົນເລື່ອງການສາກໄຟລົດເລີຍ.

ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ທາງບໍລິສັດໂລກ້າເອງກໍເຄີຍໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບ BYD ເພື່ອທົດລອງການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ເຂົ້າໃນການຮັບສົ່ງໂດຍສານບໍລິການແທັກຊີຂອງຕົນ ແລະ ກໍໄດ້ຮັບຜົນຕອບຮັບທີ່ດີເຖິງຄວາມປະຢັດຕົ້ນທຶນຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລົດແທັກຊີຂອງຕົນເອງອີກດ້ວຍ.

ໃນເບຶ້ອງຕົ້ນ, ບໍລິສັດໂລກ້າໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຄືອຂ່າຍສາກລົດໄຟຟ້າແບບໄວທີ່ທາງບໍລິສັດໂລກ້າໄດ້ກຽມຕິດຕັ້ງນັ້ນ ແມ່ນຄົນທົ່ວໄປກໍສາມາດສາກໄດ້ ໂດຍນໍາໃຊ້ການຊໍາລະຄ່າສາກຜ່ານແອັບ “ໂລກ້າ” ໂດຍກົງໄດ້ເລີຍ. ສໍາລັບຈຸດສາກນັ້ນ, ທາງບໍລິສັດໂລກ້າແມ່ນມີແຜນຈະເລີ່ມຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລ້ວຂະຫຍາຍຕໍ່ຈາກວັງວຽງ ໄປຈົນເຖິງນະຄອນປາກເຊພາຍໃນປີ 2022 ນີ້. ເຊິ່ງກໍຖືໄດ້ວ່າ ໂລກ້ານັ້ນອາດຈະເປັນບໍລິສັດທໍາອິດໃນລາວທີ່ຈະຕິດຕັ້ງລະບົບສາກໄວ ທີ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ບໍລິການລົດໄຟຟ້າທົ່ວໄປສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ ໂດຍໃນສ່ວນຂອງລາຄາໃນການສາກນັ້ນ ທາງບໍລິສັດແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີການລາຍງານອອກມາແຕ່ຢ່າງໃດ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຖ້າຕິດຕາມໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

LocaLaos

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here