25 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງລາວສູງສຸດໃນຮອບ 2 ປີ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 6,25% ໃນເດືອນມັງກອນ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ປີຕໍ່ປີໃນປະເທດລາວເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 6,25% ໃນເດືອນມັງກອນ, ເປັນຈຳນວນທີ່ສູງທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນປີ 2020.

ນັບແຕ່ເດືອນມີນາ ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ, ລາຄາຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໄດ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 5,04% ໃນເດືອນພະຈິກ ແລະ 5,27% ໃນເດືອນທັນວາ, ອີງຕາມການລາຍງານຫຼ້າສຸດຈາກສໍານັກງານສະຖິຕິຂອງລາວ.

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານໍ້າມັນແມ່ນ ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນປະເທດລາວ. ລັດຖະບານກ່າວວ່າ ຕະຫຼາດໂລກທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສູງຂຶ້ນ ທ່າມກາງຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດຂອງພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19, ໂດຍວິກິດການໃນຢູເຄຣນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາຕື່ມອີກ. ການຕົກຕໍ່າລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເງິນກີບລາວຍັງເຮັດໃຫ້ການສະກັດກັ້ນອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາວມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຕາມຂ່າວສານ Xinhua ລາຍງານວ່າ, ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃນເດືອນມັງກອນນີ້ຕົ້ນຕໍແມ່ນ ຍ້ອນປະເພດການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົ່ງ, ການປິ່ນປົວແລະຢາ, ຮ້ານອາຫານ, ແລະ ໂຮງແຮມ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປະເພດການສື່ສານ ແລະ ການຂົນສົ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 1,26% ເປີເຊັນຕໍ່ເດືອນ, ແລະ 13,72% ເປີເຊັນຕໍ່ປີ.

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະເພດນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຄານ້ໍາມັນ ແລະ ແກັສທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 29,53% ເປີເຊັນຕໍ່ປີໃນເດືອນມັງກອນ ເຮັດໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂົນສົ່ງ ແລະ ລາຄາຂອງສິນຄ້າທີ່ຂາຍໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ, ລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນອີກໃນມື້ອື່ນ.ລັດຖະບານລາວກໍາລັງເລັ່ງຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ເພື່ອຄວບຄຸມລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສູງດ້ວຍການດໍາເນີນຂັ້ນຕອນ ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຫລຸດຜ່ອນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (VAT) ແລະ ຫລຸດຜ່ອນປະລິມານສໍາຮອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທັງໝົດ.

ລັດຖະບານຍັງຈະພິຈາລະນາການຫຼຸດພາສີນຳເຂົ້າ, ພາສີອາກອນ ແລະອື່ນໆ ເພື່ອຮັກສາລາຄານ້ຳມັນພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here