27.4 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນກຸມພາ 5, 2023

USAID ມອບມຸ້ງເຄືອບຢາກັນຍຸງໃຫ້ແກ່ ສູນໄຂ້ຍຸງ, ແມ່ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມ້

ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຍິນດີຫຼາຍ. ມຸ້ງ 1,000,000 ດາງ ຈາກປະຊາຊົນອາເມລິກາ ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທົ່ວສປປລາວ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການລົບລ້າງໄຂ້ມາລາເລຍແກ່ສປປລາວລວມເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 5.1 ລ້ານໂດລາ ໂດຍໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າມໃນການຈັດຊື້

ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງ, ມຸ້ງ, ເຄື່ອງບົງມະຕິແບບໄວ ແລະ ຢາປົວຈຳນວນນຶ່ງໃຫ້ແກ່ສປປລາວໃນການລົບລ້າງພະຍາດນີ້ພາຍໃນປີ 2030. ອາທິດແລ້ວນີ້, ທ່ານ ໄມໂຄ ຣອນນິ້ງ ຜູ້ຕ່າງໜ້າອົງການ

USAID ປະຈຳລາວ ໄດ້ມອບມຸ້ງຈຳນວນ 220,000 ດາງໃຫ້ແກ່ທ່ານ ດຣ. ໄພວັນ ແກ້ວປະເສີດ, ຮອງລັດທະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ມຸ້ງເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໄປໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດທີ່ມີການລະບາດສູງ

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here