25 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

ແມ່ຍ່າງສົ່ງລູກໄປໂຮງຮຽນມື້ລະ 7 ກິໂລ

ຈ.ສຸລາດທານີ ທີ່ບໍລິເວນດ້ານຫຼັງອູ່ແປງລົດຍົນເລກທີ່ 67 ໝູ່ 4 (ກມ.32) ຕ.ຖ້ຳສິງຂອນ ອ.ສີລີລັດນິຄົມ ຈ.ສຸລາດທານີ ພົບນາງຈຸລີ ຮັກສະກຸນ ອາຍຸ 54 ປີ

ຖານະຍາກຈົນພັກອາໄສຢູ່ກັບ ເດັກຊາຍຈະລັນ ໂຈກກະໂທກ (ນ້ອງນົນ) ອາຍຸ 11 ປີ ລູກຊາຍທີ່ເປັນເດັກພິເສດ (ອໍທິສະຕິກ)

ນັກຮຽນໂຮງຮຽນບ້ານທ່າມ່ວງ (ສູນເດັກພິເສດ) ຕ.ບາງມະເດື່ອ ອ.ພຸນພິນ ເປີດເຜີຍວ່າມີຖານະຍາກຈົນເຮັດອາຊີບເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ເກັບເຄື່ອງເກົ່າຂາຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ

ໂດຍມີກຸ່ມບິກໄບ້ຈິດອາສາສຸລາດທານີຊ່ວຍສ້າງທີ່ພັກຕໍ່ເຕີມຫຼັງອູ່ແປງລົດເທິງດິນທີ່ມີຜູ້ໃຫ້ໃຊ້ຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງທຸກມື້ຈະພາລູກຊາຍ

ຍ່າງຕີນເປົ່າໄປສົ່ງໂຮງຮຽນໄລຍະທາງ 7 ກິໂລແມັດແລ້ວອອກຫາຂອງເກົ່າເກັບຂີ້ເຫຍື້ອແຄມຖະໜົນສຸລາດ-ຕະກົ່ວປ່າ
ນາງຈຸລີ ກ່າວວ່າ ຫຼັງປະສົບອຸບັດຕິເຫດຖືກແກ້ວບາດເຮັດໃຫ້ເອັນຂໍ້ຕີນຂວາຂາດຕ້ອງຍ່າງລຳບາກ ແຕ່ຕ້ອງຍ່າງໄປຮັບ-ສົ່ງລູກຊາຍທຸກມື້ບໍ່ສາມາດປ່ອຍໃຫ້ກັບເອງໄດ້

ເນື່ອງຈາກເປັນເດັກພິເສດຫາກມື້ໃດໂຮງໝໍສວນສະລານລົມ ອ.ພຸນພິນ ນັດໃຫ້ລູກຊາຍໄປກວດ ແລະ ຮັບຢາຖ້າມີເງິນພໍຈະນັ່ງລົດໂດຍສານໄປ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ເງິນບໍ່ພໍຕ້ອງພາລູກຍ່າງ
ໄປກັບໄລຍະທາງ 60 ກິໂລແມັດ ສ່ວນວັນຫຍຸດເສົາອາທິດຈະພາລູກຊາຍຍ່າງຫາຂອງເກົ່າ ແລະ ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອນຳມາຄັດແຍກສົ່ງຂາຍເປັນລາຍໄດ້ລ້ຽງຄອບຄົວ

ໂຊກດີທີ່ມີຜູ້ໃຈບຸນໃຫ້ໃຊ້ພື້ນທີ່ສ້າງທີ່ພັກຢູ່ອາໄສໂດຍມີລາຍໄດ້ຈາກເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຂາຍ ມື້ລະ 50 ບາດ ສ່ວນລູກຊາຍໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການເດືອນລະ 800 ບາດ

ເຖິງວ່າຈະໃຊ້ຊີວິດຍາກລຳບາກແຕ່ບໍ່ເຄີຍນຳເງິນອອກມາໃຊ້ຢາກເກັບໄວ້ໃຫ້ລູກຊາຍເພາະຫາກຕົນເປັນຫຍັງໄປລູກຊາຍຈະໄດ້ມີເງິນໄວ້ ເຊິ່ງທຸກມື້ນີ້ມີລູກຊາຍເປັນກຳລັງໃຈສຳຄັນ

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here