25 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

ເປີດກອງປະຊຸມໂຍທາທົ່ວປະເທດ ຍົກ 8 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນປຶກສາຫາລື

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງທົ່ວປະເທດ ປີ 2022 ຂຶ້ນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) , ມີບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາກົມ ແລະ ພະນັກງານຈາກຂະແໜງການປິ່ນອ້ອມເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 24 ກຸມພາ 2022 ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນ (24-25 ກຸມພາ).

ທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ໄດ້ກ່າວໃນພິທີເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ພ້ອມກັນສະຫລຸບຕີລາຄາ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຂົງເຂດ ຍທຂ ໄລຍະ 3 ປີ ແຕ່ປີ 2019 ຫາ ປີ 2021 ຜ່ານມາ; ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາວຽກງານ ຍທຂ ຮອດປີ 2023; ຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາມສ້າງຂອງກະຊວງ ທີ່ຕິດພັນກັບການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ້ເອກະພາບກັນໃນກອງປະຊຸມ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ ປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ; ຄົ້ນຄວ້າວຽກງານທີ່ເປັນຈຸດສຸມບູລິມະສິດຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.

ໂດຍອີງຕາມຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ກໍານົດເປັນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ເພື່ອພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລື ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃສ່ 8 ຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້:
1) ສະຫລຸບຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ແລະ ບັນດາວຽກພົ້ນເດັ່ນ ໃນໄລຍະປີ 2019-2021 ຂອງກະຊວງ ຍທຂ;
2) ທິດທາງແຜນການລວມຂອງແຜນພັດທະນາ 5 ປີ 2021-2025 ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມຮອດປີ 2023 ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດຂອງກະຊວງ ຍທຂ;
3) ສະຫລຸບຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບົດບັນທຶກການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານ ຍທຂ ລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ;
4) ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ ໃຫ້ມີຄວາມຊໍານານງານກາຍເປັນມືອາຊີບເທື່ອລະກ້າວ;
5) ສະຫຼຸບຕີລາຄາວຽກງານການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນຕາມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າເຫືອງ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາເຂດນໍ້າແດນດິນ ຂອງ ສປປ ລາວ; ພັດທະນາຕົວເມືອງຕິດພັນກັບການພັດທະນາໂຄງລ່າງທີ່ຄົງທົນ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ກ້າວໄປສູ່ຕົວເມືອງໜ້າຢູ່ ແລະ ທັນສະໄໝ;
6) ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບໃນ ສປປ ລາວ ຕິດພັນກັບການຍົກລະດັບການບໍລິການດ້ານຂົນສົ່ງ;
7) ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບໃນ ສປປ ລາວ ຕິດພັນກັບການຍົກລະດັບການບໍລິການດ້ານຂົນສົ່ງ;
8) ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງຫຼວງ ໃຫ້ສາມາດຄົງທົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການແກ້ໄຂສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບັນຫາພົ້ນເດັ່ນໃນປັດຈຸບັນ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມປະເດັນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນບູລິມະສິດ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ ເພື່ອມາແລກປ່ຽນປຶກສາຫາລື, ຄົ້ນຄວ້າກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າຮ່ວມກັນໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ວຽກງານການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຕິດພັນກັບວຽກງານສາມສ້າງ; ວຽກງານການພັດທະນາພະນັກງານຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ ໃນໄລຍະໃໝ່ ຕິດພັນກັບທິດທາງລວມຂອງສູນກາງພັກໃນການປັບປຸງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດຫັດ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ.

ວຽກງານການປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນຕາມແມ່ຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າເຫືອງ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາເຂດນໍ້າແດນດິນຂອງຊາດ; ວຽກງານພັດທະນາຕົວເມືອງ ທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາໂຄງລ່າງທີ່ທົນທານ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ກ້າວໄປສູ້ຕົວເມືອງໜ້າຢູ່ ແລະ ທັນທະໄໝ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບ ຕິດພັນກັບທ່າແຮງດ້ານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພູມສັນຖານ ເພື່ອຍົກລະດັບການບໍລິການດ້ານຂົນສົ່ງ ທີ່ທັນສະໄໝ ແນໃສ່ການສ້າງລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສົມຄູ່ກັບ ການລົງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ; ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃຊ້ຊັບສິນທາງຫຼວງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດມີຄວາມທົນທານ ແລະ ຍືນຍົງ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here