28.6 C
Vientiane
ວັນພະຫັດ, ເດືອນກຸມພາ 9, 2023

3 ປີຂະແໜງໂຍທາໄດ້ສ້າງສໍາເລັດຫຼາຍເສັ້ນທາງເຊື່ອມຈອດພາຍໃນ ກັບພາກພື້ນ

ໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ (2019-2021) ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາໂຄງລ່າງດ້ານເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມໃຫ້ເຊື່ອມຈອດພາຍໃນ ທັງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ແມ່ນມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ພົ້ນເດັ່ນເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນ, ປັບປຸງທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ສີເກີດ-ໂພນໂຮງ, ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງປາກຊັນ-ບຶງການ, ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ ກ້ອນຕື່ນ-ຫ້ວຍແກ້ວ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆ.

ທ່ານ ລັນ ແສງອາພອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ລາຍງານສະຫຼຸບຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ແລະ ບັນດາວຽກງານພົ້ນເດັ່ນ ໃນໄລຍະ ປີ 2019-2021 ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ ປີ 2022 ວ່າ: ສະເພາະວຽກງານການພັດທະນາໂຄງລ່າງດ້ານເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງ-ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ດ້ານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ເຊິ່ງອັນພົ້ນເດັ່ນ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດຫຼາຍເສັ້ນເປັນຕົ້ນ: ປັບປຸງກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດທາງເລກ 9 ຕອນທາງແຕ່ ເທດສະບານນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ຫາ ເຊໂນ ຊາຍແດນ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ຍົກລະດັບທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດທາງເລກ 13 ເໜືອ ຕອນທາງແຕ່ ສີເກີດ-ໂພນໂຮງ (ຄວາມຄືບໜ້າ 54,64%) ແລະ ທາງເລກ 13 ໃຕ້ ຕອນທາງ ກົມ 71 ຫາ ກມ 346 (ຄວາມຄືບໜ້າ 3,80%), ສຳເລັດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອປັບປຸງກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດທາງເລກ 8 ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ KOICA ແລະ ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດທາງເລກ 12 ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ NEDA.

ດ້ານວຽກພັດທະນາໂຄງລ່າງດ້ານເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ໃຫ້ເຊື່ອມຈອດພາຍໃນ: ໃນໄລຍະ 3 ປີ ຜ່ານມາ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຊື່ອມຈອດພາຍໃນລວມທັງໝົດຈໍານວນ 4 ເສັ້ນທາງ ຄື: 1) ເສັ້ນທາງເລກ 6 ຕອນທາງແຕ່ ວຽງໄຊ ຫາ ນ້ຳໂສຍ, 2) 6A ຕອນທາງແຕ່ ຫາງລ້ອງ ສົບເບົາ ແຂວງຫົວພັນ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ADB, 3) ເສັ້ນທາງທາງເລກ 4B ຕອນທາງແຕ່ ຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ-ຊຽງແມນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຈາກ NEDA, ແລະ 4) ເສັ້ນທາງທາງເລກ 2.6313 ຕອນທາງແຕ່ ທ່າປາງທອງ-ຕຸ້ມລານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ບໍລິສັດ ນໍລິງໂກ້ (NORINCO) ສປ ຈີນ.

ສຳລັບວຽກກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບ ແລະ ຂົວພາຍໃນປະເທດ ຕາມທາງຫຼວງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດການກໍ່ສ້າງຂົວພາຍໃນ 4 ແຫ່ງ ຄື: ຂົວ 2 ແຫ່ງ ຕາມທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດທາງເລກ 9 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (ຂົວເຊນ້ຳມວກ ແລະ ຂົວເຊກຸມກາມ) ແລະ ຂົວຂ້າມນ້ຳຮຸ່ງ 2 ແຫ່ງ ຢູ່ເທດສະບານແຂວງໄຊຍະບູລີ, ປະຈຸບັນ ກໍາລັງສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ 2 ແຫ່ງ ຄື: ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 5 ປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ-ຈັງວັດບຶງການ ແລະ ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ ກ້ອນຕື່ນ-ຫ້ວຍແກ້ວ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

[ຂ່າວ: ຄຳນ້ອຍ]

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here