25 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການ ປັບປຸງລາຄາຄ່າບໍລິການຫ້ອງພິເສດແລະ ຫ້ອງນອນທໍາມະດາ

ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການ ປັບປຸງລາຄາຄ່າບໍລິການຫ້ອງພິເສດແລະ ຫ້ອງນອນທໍາມະດາ ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2022 ນີ້ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດອອກຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການ ປັບປຸງລາຄາຄ່າບໍລິການຫ້ອງພິເສດແລະ ຫ້ອງນອນທໍາມະດາ ຂອງແຕ່ລະພະແນກການ ດັ່ງນີ້: 1. ລາຄາຫ້ອງພິເສດ, ພະແນກບໍລິການພິເສດ (ຊັ້ນ/08):

WIP = 1.200,000 ກີບ/ຫ້ອງ/ມື້(ມີ 2 ຫ້ອງນອນ ຫ້ອງຄົນເຈັບ ແລະ ຫ້ອງພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບ) VIP = 800,000 ກີບ/ຫ້ອງ/ມື້(ມີ 01 ຫ້ອງນອນ) 2.

ຫ້ອງພິເສດຂອງແຕ່ລະພະແນກ: VIP _ = 250.000 ກີບ/ຕຽງ/ມື້ ( ມີ 01 ຫ້ອງ ແລະ ມີ 02 ຕຽງ, ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງມີ ຕູ້ເຢັນ ແລະ ໂທລະທັດ) , VIP = 150.000 ກີບ/ຕຽງ/ມື້ ( ມີ 91 ຫ້ອງ ແລະ ມີ 02 ຕຽງ, ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງບໍ່ມີຕູ້ເຢັນ ແລະ ໂທລະທັດ) , ຫ້ອງທໍາມະດາ = 50,000 ກີບ/ຕຽງ/ມື້

ມາດຕາ II ມອບໃຫ້ພະແນກບໍລິການພິເສດ, ບັນດາພະແນກ 33 ພະແນກ ແລະ 01 ສູນ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ພ້ອມກັນປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຕາມຫນ້າທີ່ຂອງໃຜລາວ ມາດຕາ III ຂໍ້ຕົກລົງສະບົບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here