14 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

ເກໄກ໋ ສະໄລເດີ້ ເນັດໄອດໍ້ ຢູທູບເບີ້ຊື່ດັງທ່ຽວລາວ ຕາດທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນລາວ ຂີ່ສະລິງຈິບກາເຟ ມ່ວນຄັກ

ເກໄກ໋ ສະໄລເດີ້ ເນັດໄອດໍ້ ຢູທູບເບີ້ຊື່ດັງທ່ຽວລາວ ຕາດທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນລາວ ມ່ວນຄັກເຫັນໃນຕິກຕ໋ອກ ເຊິ່ງ ເນັດໄອດໍ້ຊື່ດັງໄທ ຢ່າງ ເກໄກ໋ ສະລາຍເດີ້ ລົງໄວ້ ເພິ່ນໄດ້ມາທ່ຽວທີ່ປະເທດລາວ ຕະລຸ້ຍຄວາມມ່ວນມັນໂດຍການຂີ່ສະລິງຢູ່ຕາດທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງລາວ ກໍຄືຕາດ ຕາດຟານ ມ.ປາກຊ່ອງ ຂ.ຈໍາປາສັກ ທ່ອງທ່ຽວໃກ້ຊິດກັບທໍາມະຊາດ, ດື່ມກະເຟສົດຈາກປາກຊ່ອງ ແລະ ຂີ່ສະລິງຊົມທໍາມະຊາດ ແບບມ່ວນຄັກສຸດໆເພິ່ນວ່າໃຜເຄີຍໄປແນ່ແລ້ວ ເປັນແນວໃດຄັກບໍ່


ເກໄກ໋ ສະໄລເດີ້ ເນັດໄອດໍ້ ຢູທູບເບີ້ຊື່ດັງທ່ຽວລາວ ຕາດທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນລາວ ຂີ່ສະລິງຈິບກາເຟ ມ່ວນຄັກ


ເກໄກ໋ ສະໄລເດີ້ ເນັດໄອດໍ້ ຢູທູບເບີ້ຊື່ດັງທ່ຽວລາວ ຕາດທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນລາວ ຂີ່ສະລິງຈິບກາເຟ ມ່ວນຄັກ


ເກໄກ໋ ສະໄລເດີ້ ເນັດໄອດໍ້ ຢູທູບເບີ້ຊື່ດັງທ່ຽວລາວ ຕາດທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນລາວ ຂີ່ສະລິງຈິບກາເຟ ມ່ວນຄັກ


ເກໄກ໋ ສະໄລເດີ້ ເນັດໄອດໍ້ ຢູທູບເບີ້ຊື່ດັງທ່ຽວລາວ ຕາດທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນລາວ ຂີ່ສະລິງຈິບກາເຟ ມ່ວນຄັກ


ເກໄກ໋ ສະໄລເດີ້ ເນັດໄອດໍ້ ຢູທູບເບີ້ຊື່ດັງທ່ຽວລາວ ຕາດທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນລາວ ຂີ່ສະລິງຈິບກາເຟ ມ່ວນຄັກ

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here