25 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

ຮຸນແຮງຫຼາຍ…!! ອຸປະຕິເຫດ ລົດໃຫຍ່ຕຳລົດຈັກ ແລ້ວເສຍຫຼັກໄປຕຳຮົ້ວສະຖານທູດອິນເດຍຕໍ່ ອາການສາຫັດ1.

ຮຸນແຮງຫຼາຍ…!! ອຸປະຕິເຫດ ລົດໃຫຍ່ຕຳລົດຈັກ ແລ້ວເສຍຫຼັກໄປຕຳຮົ້ວສະຖານທູດອິນເດຍຕໍ່ ອາການສາຫັດ1. ວັນທີ 19 ກຸມພາ 2022 ໄດ້ເກີດອຸປະຕິເຫດລົດໃຫຍ່ຕຳກັບລົດຈັກ ແລ້ວເສຍຫຼັກ ໄປຕຳຮົ້ວສະຖານທູດອິນເດຍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກໄດ້ຮັບບາດເຈັບອາການສາຫັດ ( ເຖິງຂັ້ນ ຂ າ ຂ າ ດ ເບື້ອງໜຶ່ງ ) ສ່ວນລາຍລະອຽດ ແລະ ເສດເຫດ ແມ່ນລໍຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ເກັບກຳຖານ ແລະ ຂໍ້ມູນ ແລ້ວຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບພາຍຫຫຼັງ. ຂໍໃຫ້ປອດໄພທຸກຄົນປອດໄພຈາກອຸປະຕິເຫດຄັ້ງນີ້.


ຮຸນແຮງຫຼາຍ…!! ອຸປະຕິເຫດ ລົດໃຫຍ່ຕຳລົດຈັກ ແລ້ວເສຍຫຼັກໄປຕຳຮົ້ວສະຖານທູດອິນເດຍຕໍ່ ອາການສາຫັດ1.


ຮຸນແຮງຫຼາຍ…!! ອຸປະຕິເຫດ ລົດໃຫຍ່ຕຳລົດຈັກ ແລ້ວເສຍຫຼັກໄປຕຳຮົ້ວສະຖານທູດອິນເດຍຕໍ່ ອາການສາຫັດ1.


ຮຸນແຮງຫຼາຍ…!! ອຸປະຕິເຫດ ລົດໃຫຍ່ຕຳລົດຈັກ ແລ້ວເສຍຫຼັກໄປຕຳຮົ້ວສະຖານທູດອິນເດຍຕໍ່ ອາການສາຫັດ1.


ຮຸນແຮງຫຼາຍ…!! ອຸປະຕິເຫດ ລົດໃຫຍ່ຕຳລົດຈັກ ແລ້ວເສຍຫຼັກໄປຕຳຮົ້ວສະຖານທູດອິນເດຍຕໍ່ ອາການສາຫັດ1.


ຮຸນແຮງຫຼາຍ…!! ອຸປະຕິເຫດ ລົດໃຫຍ່ຕຳລົດຈັກ ແລ້ວເສຍຫຼັກໄປຕຳຮົ້ວສະຖານທູດອິນເດຍຕໍ່ ອາການສາຫັດ1.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here