27.4 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນກຸມພາ 5, 2023

ຂອບໃຈອາຊີບທີ່ບໍ່ມີກຽດ ແຕ່ມີທຸກຢ່າງ ຂອບໃຈຕົນເອງທີ່ອົດທົນ, ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ຊັບພອດ

ວ້າວ ເປັນອີກໂພສທີ່ ເຕືອນໃຜຫຼາຍໆຄົນໃຫ້ສູ້ຕໍ່ໄປ ສໍາລັບແມ່ຄ້າຊາວຂາຍເຮົາດ ບໍ່ວ່າຈະຂາຍອອນລາຍ ຫຼື ອ໋ອບລາຍ ກໍໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ອາຊີບຄ້າຂາຍມີຫຼາຍໆຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລດກັບມັນຢ່າງໜ້າພູມໃຈ

ເຖິງຈະເປັນອາຊີບທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ຫ້ອງແອ, ບໍ່ໄດ້ຢູ່ສຸກສະບາຍແຕ່ກໍຄືວ່າແຫຼະ ໄດ້ເງິນມາກໍຫາຍເມື່ອຍໄດ້ ຈາກໂພສ Jam Nisa ໂພສວ່າ ຂອບໃຈອາຊີບທີ່ບໍ່ມີກຽດ ແຕ່ມີ ຂອບໃຈຕົນເອງທີ່ອົດທົນເກັ່ງ
ຂອງໃຈທຸກຄົນທີ່ຄຽງຂ້າງ ທີ່ຄອຍຊັບພອດ ແລະ ລົງຮູບທີ່ເພິ່ນມີທຸກຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະລົດ ເຮືອນ ເງິນ ຄໍາ ໂທລະສັບຊີວິດ ທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ເປັນນາຍຕົນເອງ


ຂອບໃຈອາຊີບທີ່ບໍ່ມີກຽດ ແຕ່ມີທຸກຢ່າງ ຂອບໃຈຕົນເອງທີ່ອົດທົນ, ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ຊັບພອດ


ຂອບໃຈອາຊີບທີ່ບໍ່ມີກຽດ ແຕ່ມີທຸກຢ່າງ ຂອບໃຈຕົນເອງທີ່ອົດທົນ, ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ຊັບພອດ


ຂອບໃຈອາຊີບທີ່ບໍ່ມີກຽດ ແຕ່ມີທຸກຢ່າງ ຂອບໃຈຕົນເອງທີ່ອົດທົນ, ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ຊັບພອດ


ຂອບໃຈອາຊີບທີ່ບໍ່ມີກຽດ ແຕ່ມີທຸກຢ່າງ ຂອບໃຈຕົນເອງທີ່ອົດທົນ, ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ຊັບພອດ


ຂອບໃຈອາຊີບທີ່ບໍ່ມີກຽດ ແຕ່ມີທຸກຢ່າງ ຂອບໃຈຕົນເອງທີ່ອົດທົນ, ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ຊັບພອດ


ຂອບໃຈອາຊີບທີ່ບໍ່ມີກຽດ ແຕ່ມີທຸກຢ່າງ ຂອບໃຈຕົນເອງທີ່ອົດທົນ, ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ຊັບພອດ

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here