27.4 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນກຸມພາ 5, 2023

ເຈົ້າເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ປິດດຳເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວ

ເຈົ້າເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ປິດດຳເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2022 ເຈົ້າເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ປິດດຳເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວ 5 ຮ້ານ ຄື: 1. ຮ້ານອາຫານ ເຍົາວະລາດ , 2. ຮ້ານອາຫານ ຣັດສຕິກ ກຣຸບຟ , 3. ຮ້ານອາຫານ ເອັກ 2 , 4. ຮ້ານອາຫານ ໂກດັງ , 4. ຮ້ານອາຫານ ໂກດັງ , 5. ຮ້ານອາຫານ ລີແລັກ

ເນື່ອງຈາກບໍ່ປະຕິດບັດຕາມມາດຕະການ ຂອງ ຄະນະສະເພາະກິດປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄື:ເປີດບໍລິການກາຍກຳນົດເວລາ, ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງສຽງທີ່ມີສຽງດັງແຮງ, ມີການຈຳໜ່າຍເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຈຳນວນຫລາຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການຕິດເຊື້ອ ແລະ ແຜ່ເຊື້ອສູງ


ເຈົ້າເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ປິດດຳເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວ


ເຈົ້າເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ປິດດຳເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວ


ເຈົ້າເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ປິດດຳເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວ


ເຈົ້າເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ປິດດຳເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວ

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here