27.4 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນກຸມພາ 5, 2023

ນອນເຝົ້າສົບແມ່ແຕ່17:40 ສາມອ້າຍນ້ອງຄອບຄົວທຸກຍາກ

ນອນເຝົ້າສົບແມ່ແຕ່17:40 ສາມອ້າຍນ້ອງຄອບຄົວທຸກຍາກ

ອ້າຍຊື່ພົງພັດອາຍຸຫາກໍ່21ປີ ນ້ອງຊາຍຜູ້ທີ່ສອງອາຍຸ20ປີເປັນພິການດ້ວຍພະຢາດມະເລັງກີນຊີ້ນ ຄົນນ້ອຍອາຍຸ12ປີ

ນັ່ງເຝົ້າແມ່ດ້ວຍຄວາມກົດດັນບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ ຈື່ງວານຂໍອົງການຈັດຕັ້ງຈົນຮອດເວລາ8:00ຈື່ງມີອົງການຈັດຕັ້ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ສະມາຄົມມາຊ່ວຍມ້ຽນສົບແລະຈັດພິທີ່ໃຫ້ຕາມສາດສະໜາ

ເມື່ອໄປເຫັນສະພາບຈື່ງຮູ້ສືກໄດ້ຖືງຄວາມເຈັບປວດແລະພາລະຂອງນ້ອງພັດພົງອ້າຍກົກທີ່ຕ້ອງແບັກ

ອາຍຸພຽງ21ປີບໍ່ໄດ້ຮຽນຕໍ່ຍອມເສຍສະຫຼະອອກໂຮງຮຽນມາລ້ຽງພໍ່ທີ່ປ່ວຍນ້ອງທີ່ພີການຈົນພໍ່ເສຍຊີວີດໄດ້ປີປາຍແລະຕໍ່ມາແມ່ກໍ່ມາປ່ວຍຈົນແມ່ບໍ່ໄຫວໄດ້ຈາກໄປຢ່າງກະທັນຫັນພ້ອມທັງມີພາລະດູແລນ້ອງຊາຍຜູ້ທີ່ສອງທີ່ພີການແລະນ້ອງຊາຍຫລ້າອາຍຸ12ປີພວມຮຽນປໍ5

ເມື່ອເຫັນສະພາບແລ້ວດູຕົນຫຼາຍ ສະນັ້ນພວກເຮົາຈື່ງໄດ້ຮັບຈັດເປັນແມ່ງານເພື່ອຈັດງານສົບແລະຢາກຂໍແຜ່ປັດໃຈນຳນ້ອງທີ່ພິການໄດ້ໄປກວດສຸກຂະພາບອີກຄັ້ງ ເພາະເພີ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາເລີຍຍ້ອນສະຖານະຄອບຄົວທຸກຍາກ ປະຈຸບັນຢູ່ບ້ານໂນນບໍ່ແກ້ວ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວອນຜູ້ມີປັດໃຈຊ່ວຍວອນອີ່ດູຕົນສົງສານນ້ອງທັງສາມຊ່ວຍນ້ອງຈັດງານສົບໃຫ້ແມ່ໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍເທີດ ສຳລັບທ່ານຢາກຊ່ວຍນ້ອງເພື່ອຈັດງານສົບແມ່ ສາມາດໂອນຜ່ານບັນຊີກາງໄດ້ທີ່ບັນຊີສະມາຄົມ

THE ASS OCIATION OF ASSISTANCE AND RELIEF
010120001940404001
ກີບ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
02055155586
02054000089

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here