22 C
Vientiane
ວັນພະຫັດ, ເດືອນກຸມພາ 9, 2023

ຜູ້ໂດຍສານລົດໄຟຕ້ອງການໃຫ້ບໍລິສັດທາງລົດ ໄຟລາວ-ຈີນແກ້ໄຂບັນຫາການ ຊື້ປີ້ລົດໄຟຂອງພະນັກງານປະຈໍາສະຖານີໄວ້ໃຫ້ຄົນຕົນເອງ

ຜູ້ໂດຍສານລົດໄຟຕ້ອງການໃຫ້ບໍລິສັດທາງລົດ ໄຟລາວ-ຈີນແກ້ໄຂບັນຫາການ ຊື້ປີ້ລົດໄຟຂອງພະນັກງານປະຈໍາສະຖານີໄວ້ໃຫ້ຄົນຕົນເອງ

ພົບເຫັນພະນັກງານປ້ອງກັນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ, ພະນັກງານບໍລີສັດທ່ອງທ່ຽວ ລວມທັງພະນັກງານໂຮງແຮມຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ປະຈໍາຢູ່ສະຖານີລົດໄຟລາວ-ຈີນບາງແຫ່ງທີ່ຮັບແລ່ນຊື້ປີ້ລົດໄຟລ່ວງໜ້າໃຫ້ຄົນຕົນເອງ ຫຼື ຜູ້ທີ່ີຮູ້ຈັກໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນມາຊື້ດ້ວຍຕົວເອງຊຶ່ງມີການຮັບເອົາຄ່າບໍລິການ 30.000 – 50.000 ກີບ/ຄົນ ຊຶ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ມີຜູ້ໂດຍສານຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ລາຍງານມາຍັງໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍເພື່ອໃຫ້ອອກຂ່າວ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ດັ່ງກ່າວດ່ວນ.

ສະເພາະກ່ອນທີ່ຂີ່ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຜູ້ໂດຍສານຕ້ອງໄດ້ຈອງປີ້ລ່ວງໜ້າ 3 ວັນ ໂດຍໃຊ້ເວລາໃນການລຽນຄິວບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 2-3 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ເມື່ອຮອດຄິວ ພະນັກງານຂາຍປີ້ພັດເວົ້າວ່າປີ້ໜົດແລ້ວທັງທີ່ຜູ້ທີ່ມາລຽນຄິວຊື້ປີ້ນັ້ນກໍ່ມີໜ້ອຍກວ່າຈໍານວນປີ້ທີ່ໃຫ້ຈອງໃນແຕ່ລະວັນ. ນອກນັ້ນຍັງມີຜູ້ໂດຍສານຈໍານວນຫຼາຍທີ່ມາແຕ່ 6 ໂມງເຊົ້າ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດຊື້ປີ້ໄດ້ຍ້ອນວ່າພະນັກງານດັ່ງກ່າວມີການຊື້ປີ້ລ່ວງໜ້າໄວ້ໃຫ້ຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ອນແລ້ວ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here