25 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

6 ວິທີປະຕິເສດຢ່າງສະຫລາດເມື່ອຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການມີຄົນຂໍຢືມເງິນ

1.ສະແດງອອກຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າບໍ່ໃຫ້ຢືມເງິນ :ວິທີຮັບມືໝູ່ຢືມເງິນ ວິທີທຳອິດແມ່ນບອກໃຫ້ຈະແຈ້ງໄປເລີຍວ່າບໍ່ໃຫ້ໃຜຢືມເງິນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໝູ່ ຫລື ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ເມື່ອເຮົາຈະແຈ້ງວ່າບໍ່ໃຫ້ຢືມເງິນຕັ້ງແຕ່ທຳອິດ ມັນກໍງ່າຍທີ່ຈະປະຕິເສດ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຂໍ້ອ້າງ ຫລື ເຫດຜົນຫຍັງອີກ ວິທີນີ້ເໝາະສົມກັບຄົນທີ່ມີວິໄນໃນການໃຊ້ຊີວິດລະດັບໜຶ່ງເລີຍກໍເວົ້າໄດ້ ຄື ເພິ່ງພາຕົນເອງເປັນ, ຮູ້ຈັກເບິ່ງແຍງດູແລຕົນເອງ ເພາະຖ້າເຮົາບໍ່ໃຫ້ໃຜຢືມ ເຮົາກໍບໍ່ຄວນຈະໄປຢືມເງິນ ຫລື ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກຄົນອື່ນເຊັ່ນກັນ.

2.ສະເໜີຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃນຮູບແບບອື່ນ :ນອກຈາກເວົ້າວ່າ ບໍ່ ທ່ານສາມາດຊ່ວຍເຫລືອໝູ່ຢືມເງິນ ຫລື ຄົນທີ່ມາຢືມເງິນໃນຮູບແບບອື່ນໄດ້ ເຊັ່ນ : ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ມີເງິນ ຍ້ອນບໍ່ມີວຽກເຮັດ ກໍຊ່ວຍຊອກວຽກໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດ, ປຸງແຕ່ງອາຫານເພື່ອພວກເຂົານຳ ພວກເຂົາຈະໄດ້ປະຢັດເງິນຄ່າອາຫານ ຫລື ຫາວິທີກູ້ຢືມເງິນດ້ວຍວິທີອື່ນໃຫ້ພວກເຂົາແທນ ເຊັ່ນ : ກູ້ເງິນທະນາຄານ ຫລື ສະຖາບັນການເງິນ ເປັນຕົ້ນ,​ ແຕ່ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຄົນທີ່ມາຂໍຢືມເງິນເຮົາ ຖ້າບໍ່ໄດ້ເງິນ ພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການວິທີອື່ນ ຫລື ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແບບອື່ນ,​ ຈົ່ງເບິ່ງທ່າທີຂອງພວກເຂົາກ່ອນຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳ.

3.ໃຫ້ຢືມແບບບໍ່ຫວັງໄດ້ຄືນ :ຖ້າແນວໃດກໍເຮັດແລ້ວ ບໍ່ໃຫ້ບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ລອງຫາວິທີໃຫ້ແບບທີ່ເຮົາຄິດວ່າ ໃຫ້ເງິນເປັນຂອງຂັວນໄປເລີຍ ເຊັ່ນ : ໃກ້ວັນເກີດຂອງໝູ່ຜູ້ທີ່ມາຢືມເງິນ ຫລື ຄົນຢືມເງິນຄົນນີ້ກໍໃຫ້ເງິນເຂົາຢືມ ແລ້ວກໍບອກເຂົາໄປເລີຍວ່າ ໃຫ້ເປັນຂອງຂັວນຊື້ເຄື່ອງໃນຊຸບເປີມາກເກັດ ພວກເຂົາຈະໄດ້ເອົາເງິນໄປໃຊ້ທາງອື່ນທີ່ຈຳເປັນຫລາຍກ່ວາແທນ. ວິທີນີ້ເປັນວິທີການຊ່ວຍເລື່ອງເງິນທີ່ຫລຸດຄວາມອາຍລະຫ່ວາງກັນໄດ້ຫລາຍຄືກັນ.

4.ເວົ້າໂດຍກົງ ແລະ ສັ້ນໆ :ຕອນທີ່ບອກປະຕິເສດໝູ່ຢືມເງິນ ບໍ່ຕ້ອງອະທິບາຍສະຖານະທາງການເງິນຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ : ຕອນນີ້ຂ້ອຍມີແຜນທີ່ຈະໃຊ້ເງິນຮຽນຕໍ່ປະລິຍາໂທດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດ, ຂ້ອຍຈະເອົາເງິນໄປສັນຍະກຳຢູ່ເກົາຫລື, ບໍ່ໃຫ້ກໍຄືບໍ່ໃຫ້, ຄົນຢືມເງິນຢາກໄດ້ແຕ່ເງິນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ເງິນກໍບໍ່ຕ້ອງອະທິບາຍຫຍັງທັງໝົດ ແລະ ເປັນສິດຂອງເຮົານຳທີ່ຈະບໍ່ເວົ້າ, ແຕ່ຖ້າຢ້ານວ່າບົດສົນທະນາຈະຕັດຕອນກັນເກີນໄປ ໃຫ້ລອງປະຕິເສດຢ່າງສຸພາບແບບນີ້ເບິ່ງ : ຂ້ອຍບໍ່ມີເງິນພໍໃຫ້ໃຜຢືມໄດ້ເລີຍໃນເດືອນນີ້,​ ຂ້ອຍບໍ່ຄ່ອຍສະບາຍໃຈເລື່ອງການໃຫ້ຢືມເງິນ,​ ຂໍໂທດເດີ້ ແຕ່ໃຫ້ຢືມບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ເຊິ່ງປະໂຫຍກເຫລົ່ານີ້ກົງໄປກົງມາ ແຕ່ບໍ່ຫຍາບຄາຍ, ບໍ່ດູຖູກກັນຈົນເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປີດຊ່ອງໃຫ້ຄົນມາຂໍຢືມເງິນໄດ້ນຳອີກໃນອະນາຄົດ ໃຫ້ຈື່ໄວ້ສະເໝີວ່າມັນເປັນເງິນຂອງທ່ານ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອະທິບາຍສະຖານະ ຫລື ວິທີການໃຊ້ເງິນຂອງທ່ານກັບໃຜ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ຈະຢືມເງິນຂອງທ່ານ.

5.ຂໍເວລາຕັດສິນໃຈ :ບາງກໍລະນີກໍຍາກແທ້ໆທີ່ຈະເວົ້າວ່າ ໃຫ້ຢືມເງິນບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ເຊັ່ນ : ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ, ໝູ່ສະໜິດ ຫລື ຄົນໃນຄອບຄົວທີ່ຕ້ອງໄດ້ພໍ້ໜ້າກັນທຸກມື້ ຖ້າຮູ້ສຶກກົດດັນຈົນເຂົ້າມຸມແທ້ໆ ລອງຂໍເວລານຳຄົນຢືມເງິນວ່າ ຂໍຂ້ອຍຄິດເບິ່ງກ່ອນເດີ້. ການຢືມເງິນເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ພວກເຂົາເອງກໍຮູ້ດີ ບໍ່ຊັ້ນຄົງບໍ່ແບກໜ້າມາຖາມຂໍຢືມເງິນ, ຖ້າຄົນມີມາລະຍາດແທ້ໆ ຈະເຂົ້າໃຈວ່າ ຄົນຖືມຢືມມີສິດຄິດໄດ້ວ່າ ຈະໃຫ້ຢືມເງິນດີຫລືບໍ່ ? ແຕ່ຖ້າທ່ານເວົ້າວ່າຂໍຄິດ ເບິ່ງກ່ອນ ນັ້ນໝາຍເຖິງການເປີດໂອກາດ ການໃຫ້ຄວາມຫວັງຄົນມາຂໍຢືມເງິນນັ້ນເອງ. ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງບອກພວກເຂົານຳວ່າ ຂໍເວລາດົນປານໃດ ແລ້ວກັບໄປຄິດແທ້ໆວ່າມີເງິນພໍຈະໃຫ້ຢືມຫລືບໍ່, ໃຫ້ເວລາຢືມໄດ້ດົນປານໃດ ແລ້ວຖ້າເຂົາຢືມແລ້ວບໍ່ສົ່ງຄືນມີຜົນກະທົບກັບຄວາມສຳພັນຫລາຍປານໃດ.

6.ບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທາງການເງິນຂອງຕົນເອງ :ຖ້າຢາກຫລຸດແຮງກົດດັນ ຫລື ໂອກາດທີ່ໝູ່ຢືມເງິນຈະແວ່ມາຢ້ຽມຢາມທ່ານ, ການບໍ່ບອກໃຜຕໍ່ໃຜວ່າໄດ້ເງິນເດືອນເທົ່າໃດ, ມີເງິນທ້ອນຢູ່ໃນແດ່ ແລະ ແນວໃດ ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດ, ຖ້າມີໃຜມາຖາມເລື່ອງເງິນ ອາດຈະເວົ້າແບບກາງໆວ່າ ມີເງິນສຳຮອງສຸກເສີນໃນບັນຊີ 3 ລ້ານກີບ ເພາະມັນຈະກາຍເປັນສັນຍາທາງສັງຄົມອ້ອມໂຕທ່ານຢ່າງໜຶ່ງທັນທີວ່າ ເງິນສຸກເສີນນີ້ອາດໝາຍເຖິງພໍໃຫ້ໝູ່ຢືມຢ່າງສຸກເສີນກໍເປັນໄດ້.

ສຸດທ້າຍແລ້ວ ຈື່ໄວ້ຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ເລື່ອງເງິນບໍ່ເຂົ້າໃຜອອກໃຜ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນໃກ້ໂຕ ຫລື ໄກໂຕ ແລະ ໃຫ້ໃຜຢືມເງິນທຸກເທື່ອໃຫ້ເກັບຮັກສາຫລັກຖານ ເຊັ່ນ : ອັດຄລິບວີດີໂອ ຫລື ເຊັນສັນຍາຢືມເງິນທຸກເທື່ອ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here