27.4 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນກຸມພາ 5, 2023

ບໍ່ເຄີຍຢາກໄດ້ຜົວລວຍ ຢາກລວຍເອງ ແລ້ວລ້ຽງຜົວ ຄວາມຄິດນີ້ຖືກໃຈອ້າຍບ່າວທັງຫຼາຍສຸດໆ

ບໍ່ເຄີຍຢາກໄດ້ຜົວລວຍ ຢາກລວຍເອງ ແລ້ວລ້ຽງຜົວ ຄວາມຄິດນີ້ຖືກໃຈອ້າຍບ່າວທັງຫຼາຍສຸດໆ ສົມກັບເປັນຜູ້ຍິງ ງາມ, ແຮງ, ຕົງໆ ແບບນີ້ທີ່ມັດໃຈໜຸ່ມ ກະວິນ ນັກຮ້ອງຫຼໍ່ ຄົນດັງຂອງເມືອງໄທ
ສາວ ປຸ້ຍ ຄົນດັງ ທີ່ຫຼ້າສຸດບອກວ່າ ບໍ່ເຄີຍຢາກໄດ້ຜົວລວຍ ຢາກລວຍເອງ ແລ້ວລ້ຽງຜົວ

ເປັນປະໂຫຍດທີ່ຜູ້ຊາຍຫຼາຍໆຄົນ ແບບບໍ່ດີໃຈກັນທົ່ວ ເຖິງວ່າຖານະຈະດີບໍ່ດີ ບໍ່ມີຄືຄົນອື່ນ ເຮົາກໍມີສິດ ຖ້າຮັກຜູ້ຍິງຄົນໃດໆຄົນໜຶ່ງແທ້ ຈັ່ງພາກັນສ້າງ ກັນສາ ຂໍພຽງກ້າເຂົ້າມາຈີບ ກ້າເອົາຄວາມຈິງໃຈມາແລກ ກໍພ້ອມຈະຫາເງິນ, ສ້າງຖານະໄປນໍາກັນວ່າຊັ້ນ ໜຸ່ມກະວິນມີແມ່ຂອງລູກທີ່ຄັກສຸດ ດີໃຈນໍາ


ບໍ່ເຄີຍຢາກໄດ້ຜົວລວຍ ຢາກລວຍເອງ ແລ້ວລ້ຽງຜົວ ຄວາມຄິດນີ້ຖືກໃຈອ້າຍບ່າວທັງຫຼາຍສຸດໆ


ບໍ່ເຄີຍຢາກໄດ້ຜົວລວຍ ຢາກລວຍເອງ ແລ້ວລ້ຽງຜົວ ຄວາມຄິດນີ້ຖືກໃຈອ້າຍບ່າວທັງຫຼາຍສຸດໆ


ບໍ່ເຄີຍຢາກໄດ້ຜົວລວຍ ຢາກລວຍເອງ ແລ້ວລ້ຽງຜົວ ຄວາມຄິດນີ້ຖືກໃຈອ້າຍບ່າວທັງຫຼາຍສຸດໆ


ບໍ່ເຄີຍຢາກໄດ້ຜົວລວຍ ຢາກລວຍເອງ ແລ້ວລ້ຽງຜົວ ຄວາມຄິດນີ້ຖືກໃຈອ້າຍບ່າວທັງຫຼາຍສຸດໆ

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here