28.5 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນກຸມພາ 5, 2023

ອາຊີບ ແລະ ທຸລະກິດ ທີ່ລັດຖະບານສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ສະເພາະ “ຄົນລາວ” ເທົ່ານັ້ນ

ເພື່ອຮັກສາບາງປະເພດທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນສຳລັບປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນການປະກອບທຸລະກິດ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 1328/ອຄ.ທຄວ ລົງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2015 ໂດຍລະບຸບັນຊີປະເພດທຸລະກິດສະຫງວນໄວ້ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ (ສະບັບປັບປຸງ / ຄໍ 02-2015) ດັ່ງນີ້

ຂະແໜງກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ:ການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຫຼື ພືດຜົນຈາກປ່າໄມ້ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະທຸລະກິດການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ເປັນຢາ)
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງການຕໍ່າແຜ່ນແພ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະການຕໍ່າຫູກ ລວມທັງການອອກແບບ, ການເກັບ ການຈົກລວດລາຍ ແລະ ການມັດໝີ່ແບບພື້ນເມືອງລາວ)

ການຖັກ ແລະ ແສ່ວຜ້າແພ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະການຖັກແສ່ວຜ້າໄໝລາວທີ່ມີລວດລາຍສິລະປະບູຮານຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ເປັນເອກະລັກ)ການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນອື່ນຈາກໄມ້, ການຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ຈາກຫວາຍ, ເຟືອງ ແລະ ວັດຖຸຈັກສານ (ສຳລັັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍແບບຄອບຄົວ ແລະ ການເຮັດທຸລະກິດສະເພາະກ່ຽວກັບການແກະສະຫຼັກໄມ້ ແລະ ການຈັກສານອື່ນໆທີ່ມີລວດລາຍສິລະປະບູຮານຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ເປັນເອກະລັກ)ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການກ່ຽວກັບການພິມ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະວຽກງານພາບພິມ)

ການຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ແລະ ຖ້ວຍຊາມທີ່ເປັນກະເບື້ອງອື່ນໆ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນການເຮັດທຸລະກິດສະເພາະກ່ຽວກັບການຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາແບບຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງລາວ ແລະ ລວດລາຍສິລະປະບູຮານຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ເປັນເອກະລັກ)ການຜະລິດເຄື່ອງເອ້ປະດັບ ແລະ ສິ້ນສ່ວນປະກອບເຄື່ອງເອ້ປະດັບ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນການເຮັດທຸລະກິດສະເພາະກ່ຽວກັບການຜະລິດແບບຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງລາວ ແລະ ລວດລາຍສິລະປະບູຮານຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ເປັນເອກະລັກ

ການຜະລິດເຄື່ອງເອ້ທຽມ ແລະ ສິ້ນສ່ວນປະກອບ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນການເຮັດທຸລະກິດສະເພາະກ່ຽວກັບການຜະລິດແບບຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງລາວ ແລະ ລວດລາຍສິລະປະບູຮານຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ເປັນເອກະລັກຂະແໜງການສະໜອງໄຟຟ້າ, ອາຍແກັສ, ອາຍຮ້ອນ ແລະ ອາກາດປັບແຕ່ງການຜະລິດ, ຖ່າຍກຳລັງ ແລະ ແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະການດຳເນີນທຸລະກິດໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໃນ ສປປ.ລາວ ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 15 ເມກາວັດລົງມາໃນຮູບແບບບໍ່ມີການສຳປະທານໂຄງການ)

ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນການເຮັດທຸລະກິດສະເພາະການບໍລິການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າພາຍໃນອາຄານ)ການຕິດຕັ້ງທໍ່ສົ່ງນໍ້າ, ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຄື່ອງປັບອາກາດ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນການເຮັດທຸລະກິດສະເພາະກ່ຽວກັບການວາງທໍ່ນໍ້າປະປາໃນຕົວເມືອງ, ການຕິດຕັ້ງລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບປັບອາກາດໃນອາຄານ)

ຂະແໜງການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ; ສ້ອມແປງລົດຍົນ ແລະ ລົດຈັກ ການຄ້າຂາຍຍົກທີ່ບໍ່ເປັນອັນສະເພາະ (ໝາຍເຖິງທຸລະກິດການຂາຍຍົກທີ່ໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນຕໍ່າກວ່າ 4 ຕື້ກີບລົງມາ)
ການຂາຍຍ່ອຍອື່ນໆຕາມຮ້ານທົ່ວໄປ (ໝາຍເຖິງທຸລະກິດການຄ້າຂາຍຍ່ອຍທີ່ໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນຕໍ່າກວ່າ 4 ຕື້ກີບລົງມາ)ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ ແລະ ສາງສິນຄ້າຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກພາຍໃນຕົວເມືອງ ຫຼື ແຖບຊານເມືອງ

ການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກອື່ນໆ (ຍົກເວັ້ນທຸລະກິດການບໍລິການລົດແທັກຊີມີເຕີ)ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການປະຈຳວັນໃຫ້ການຂົນສົ່ງທາງບົກ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະກິດຈະການກ່ຽວກັບສະຖານີລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວດ້ານທີ່ພັກເຊົາ ແລະ ບໍລິການອາຫານການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ທີ່ພັກເຊົາໄລຍະສັ້ນ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະທຸລະກິດເຮືອນພັກ, ຣີສອດ,ໂຮງແຮມ ລະດັບສາມດາວລົງມາ)

ຂະແໜງການດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານການພິມຂ່າວສານໜັງສືພິມ, ບົດຄວາມ ແລະ ວາລະສານການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການພິມອື່ນໆ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະທຸລະກິດການສ້າງຕັ້ງສຳນັກພິມຕ່າງໆ)ການເຄື່ອນໄຫວຈັດພິມບົດເພັງ ແລະ ບັນທຶກສຽງ ການອອກອາກາດທາງວິທະຍຸ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະທຸລະກິດການສ້າງຕັ້ງສະຖານີວິທະຍຸຢູ່ຊຸມຊົນ)ການອອກອາກາດທາງໂທລະພາບ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະທຸລະກິດການສ້າງຕັ້ງສະຖານີໂທລະພາບຢູ່ຊຸມຊົນ)

ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເງິນ ແລະ ການປະກັນໄພ ຄັງເງິນ, ກອງທຶນ ແລະ ກົງຈັກການເງິນອື່ນໆ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະສ້າງຕັ້ງຄັງເງິນ, ການສ້າງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ, ສ້າງຕັ້ງສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ)ການໃຫ້ສິນເຊື່ອກູ້ຢືມອື່ນໆ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະທຸລະກິດໂຮງຊວດຈຳ)ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສາຍອາຊີບ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ

ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ວິສະວະກຳ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນການເຮັດທຸລະກິດສະເພາະກ່ຽວກັບກິດຈະການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການສຳຫຼວດ, ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ວິສະວະກຳລາວທີ່ຕິດພັນທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ແລະ ການອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງດັນກາງແຕ່ 22KV – 35 KV ແລະ ຕໍ່າກວ່າ 0.4 KV)

ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສາຍວິຊາຊີບ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ທັນຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນການເຮັດທຸລະກິດສະເພາະກ່ຽວກັບກິດຈະການການແປພາສາລາວ)
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຫາງານ (ທຸລະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ) ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການຕ້ອນຮັບອື່ນໆ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນທ່ອງທ່ຽວພື້ນທີ່ສະເພາະໃດໜຶ່ງ)ອະນາໄມຮັກສາຄວາມສະອາດຕຶກອາຄານທົ່ວໄປຂະແໜງການສຶກສາການສຶກສາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບ (ທຸລະກິດພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ຍົກເວັ້ນໂຮງຮຽນຕິກນິກ-ວິຊາຊີບ,ວິທາຍາໄລເຕັກນິກເພາະເປັນການສົ່ງເສີມຕາມຮູບການສຶກສາແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2 ແຕ່ 2011-2015)

ການສຶກສາດ້ານອື່ນໆທີ່ບໍ່ທັນຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນສະເພາະທຸລະກິດສອນພາສາລາວໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ)ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສຸຂະພາບມະນຸດ ແລະ ວຽກງານທາງສັງຄົມການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສຸຂະພາບມະນຸດອື່ນໆ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ສະຫງວນສະເພາະຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນແຕ່ລະປະເພດ, ແຕ່ລະລັກສະນະ ແລະ ແຕ່ລະຂັ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ)ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການອື່ນໆ

ທຸລະກິດສ້ອມແປງເກີບ ແລະ ເຄື່ອງໜັງບໍລິການຊັກປຽກ, ຊັກແຫ້ງປະເພດແຜ່ນແພ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂົນສັດບໍລິການຕັດຜົມ ແລະ ເສີມສວຍ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນສັນຍະກຳ)ບໍລິການຈັດງານປົງສົບ ແລະ ກິດຈະການທີ່ກ່ຽວພັນວຽກປະດັບປະດາສະຖານທີ່ຕ່າງໆ (ສຳລັບ ISIC ນີ້ແມ່ນສະຫງວນການເຮັດທຸລະກິດສະເພາະກ່ຽວກັບກິດຈະການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກປະດັບປະດາສະຖານທີ່ ແລະ ກິດຈະການກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງໄຟ, ແສງ, ສີ ແລະ ສຽງ)

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here