25 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

ຖືກໃຈ! ສາຍສ່ຽງໂຊກຕ້ອງອ່ານ ຊື້ເລກ 2 3 4 5 ໂຕຖືກ ສະຫຼັບບ່ອນກັນຢູ່ກໍໄດ້ເງິນເດີ້

ຖືກໃຈ! ສາຍສ່ຽງໂຊກຕ້ອງອ່ານ ຊື້ເລກ 2 3 4 5 ໂຕຖືກ ສະຫຼັບບ່ອນກັນຢູ່ກໍໄດ້ເງິນເດີ້

ເລກທີ_ 0263 /ຫພນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ  11 ກຸມພາ 2022ຮຽນ: ບັນດາທ່ານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງການອອກເລກລາງວັນຫວຍພັດທະນາຂັ້ນສູນກາງ, ບັນດາທ່ານຜູ້ທີ່ມັກ
ສ່ຽງໂຊກ-ຊິງລາງວັນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລື່ອງ: ການຈໍາຫນ່າຍສະຫລາກພັດທະນາ 5/45 ແບບທັນສະໄຫມ.

– ອີງຕາມ ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 936/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 02 ກັນຍາ 2020 ເລື່ອງ: ທິດຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບການຂໍຮ່ວມທຶນ ຂອງບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ກັບ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຕ ຈໍາກັດ ເພື່ອພັດທະນາ ລະບົບຫວຍທັນສະໄຫມ ແບບສະຫລາກພັດທະນາ 5/45.

– ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 2613/ກງ, ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2020 ວ່າດ້ວຍການອະນຸ ມັດໃຫ້ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດລາວໂຕໂຕ ຈໍາກັດ ໃນການຈໍາຫນ່າຍສະຫລາກ ພັດທະນາ 5/45. ອີງຕາມ ສັນຍາຮ່ວມທຶນກ່ຽວກັບການພິມ-ຈໍາຫນ່າຍສະຫລາກພັດທະນາ 5/45 ສະບັບເລກທີ 0234/ຫພນ, ລົງວັນ ທີ 10 ມີນາ 2021.

-ອີງຕາມ ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 0219/ຫກ, ລົງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2022 ເລື່ອງ: ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ຕົວແທນພິມ-ຈໍາຫນ່າຍສະຫລາກພັດທະນາ 5/45 ແບບທັນ ສະໄຫມ.

ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນມາຍັງບັນດາທ່ານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງການອອກ ເລກລາງວັນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາທ່ານຜູ້ທີ່ມັກສ່ຽງໂຊກ-ຊິງລາງວັນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຊາບວ່າ:

ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາຈະໄດ້ຈໍາຫນ່າຍຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ສະຫລາກພັດທະ ນາ 5/45 ແບບທັນສະໄຫມ, ຊື່ງຈະເລີ່ມຈໍາຫນ່າຍນັບແຕ່ວັນທີ 14 ກຸມພາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍມີໂຄງປະກອບລາງວັນ ສະຫລາກພັດທະນາ 5/45 ແບບທັນສະໄຫມຄືດັ່ງນີ້:

ລາງວັນທີ່ 1 ຕ້ອງຖືກ 5 ຕົວເລກ ຈະຢູ່ຕໍາແຫນ່ງໃດກໍໄດ້ ຊື້ 5.000 ກີບ ມຸນຄ່າລາງວັນ 1.250.000.000 ກີບ.ລາງວັນທີ 2 ຕ້ອງຖືກ 4 ຕົວເລກ ຈະຢູ່ຕໍາແຫນ່ງໃດກໍໄດ້ ຊື້ 5.000 ກີບ ມູນຄ່າລາງວັນ 2.000.000 ກີບ.

ລາງວັນທີ 3 ຕ້ອງຖືກ 3 ຕົວເລກ ຈະຢູ່ຕໍາແຫນ່ງໃດກໍ່ໄດ້ ຊື້ 5.000 ກີບ ມຸນຄ່າລາງວັນ 50.000 ກີບ,ລາງວັນທີ 4 ຕ້ອງຖືກ 2 ຕົວເລກ ຈະຢູ່ຕໍາແຫນ່ງໃດກໍ່ໄດ້ ຊື້ 5.000 ກີບ ມູນຄ່າລາງວັນ 5.000 ກີບ,ສໍາລັບລາງວັນທີ1 ກໍລະນີຖືກຫລາຍຄົນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເອົາຈໍານວນເງິນລາງວັນສະສົມທັງຫມົດມາແບ່ງປັນກັນຕາມ ຈໍານວນຄົນຖືກ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ຄະນະກໍາມະການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນມື້ອອກເລກລາງ ວັນຕາມລະບຽບການ ແລະ ຜູ້ທີ່ມັກສຽງໂຊກ-ຊິງລາງວັນຊ່ວຍໃຫ້ການປະກອບສ່ວນສະຫນັບສະຫນູນຫວຍພັດທະນາດ້ວຍ ຄວາມສະຫມັກໃຈຕາມທາງຄວນດ້ວຍ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here