22 C
Vientiane
ວັນອັງຄານ, ເດືອນມັງກອນ 25, 2022

ໄປສະນີໄທ ກວດພົ ບຢ າອີ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 50 ລ້ານບາດ ສົ່ງຈາກເຢຍ ລະມັນ ມາ ລາວ ຫໍ່ຊ້ອນໃນເມັດກາເຟ

ໄປສະນີໄທ ກວດພົບຢ າອີ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 50 ລ້ານບາດ ສົ່ງຈາກເ ຢຍລະມັນ ມາ ລາວ ຫໍ່ຊ້ອນໃນເມັດກາເຟ

ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2022 ເວລາ 15:00 ທີ່ຈຸດກວດສອບໄປສະນີ ຢູ່ທີ່ສູນໄປສະນີກຸງເທບ, ຫ້ອງການພາສີກຸງເທບ ໄດ້ມີຖະແຫຼງຂ່າວ ການກວດຍຶ ດຢາເ ສບ ຕິດທີ່ໃຫ້ໂທ ດປະເພດ 1 ຄື ຢ າເສ ບຕິ ດປະເພດ ເອັກຕ າ ຊີ (Xt acy) ຫຼື ຢາອີ ໂດຍນໍາເຂົ້າມາຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ ເພື່ອຜ່ານແດນໄທມາຍັງ ສປປ. ລາວ

ເຊິ່ງມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 50 ລ້ານບາດ.ທ່ານ ໄຊຍຸດ ຄໍາຄຸນ ທີ່ປຶກສາດ້ານການພັດທະນາລະບົບຄວບຄຸມພາສີ ຢູ່ໄທ ກ່າວວ່າ ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄປສະນີກໍາລັງຄັດແຍກພັດສະດຸທີ່ກໍາລັງຈະຖືກສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ ໄປຍັງປາຍທາງ ກໍໄດ້ພົບກ່ອງພັດສະດຸຈໍານວນ 2 ກ່ອງ ເຊິ່ງສົ່ງມາຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ ໄປຍັງປາຍທາງນັ້ນກໍຄື

ສ.ປ.ປ ລາວ ໂດຍເຮັດໃຫ້ຄືກັບວ່າ ມັນແມ່ນຊັອກໂກແລັດ ແລະ ເມັດກາເຟ ແຕ່ຈາກການກວດສອບເອັກສະເລຈາກໜ້າຈໍຄອບພິວເຕີ ພົບວ່າມີຄວາມໜ້ າສົງ ໄສ ຍ້ອນສິ່ງຂອງໃນກ່ອງມີການຊ້ອນທັບກັນ ຈຶ່ງທໍາການກວດສອບ ແລະ ແກະພັດສະດຸທັງ 2 ກ່ອງເພື່ອພິສູດ, ຜົນປາກົດວ່າ ເປັ ນຢ າເສ ບຕິ ດປະເພດ 1 ຄື ເອັ ກ ຕາຊີ ຫຼື ຢ າອີ

ບັນຈຸຢູ່ໃນຖົງກາເຟສໍາເລັດຮູບ ແລະ ມີຖົງຊັອກໂກແລັດທັບໄວ້, ໂດຍທີ່ກ່ອງທໍາອິດມີຢ າອີຢູ່ 7 ຖົງ ສ່ວນກ່ອງທີ 2 ມີຢ າອີ 12 ຖົງ ລວມຈໍານວນທັງໝົດແມ່ນ 50,290 ເມັດ, ນໍ້າໜັກ 23 ກິໂລກຣັມ ມີມູນຄ່າປະມານ 50 ລ້ານບາດ (ປະມານ 17,5 ຕື້ ກີບ).ເຊື່ອວ່າ ບຸກຄົນນໍາສົ່ງເປັນຄົນດຽວກັນ ໂດຍປາຍທາງເປັນບຸກຄົນໃນ ລາວ ເອງ, ສໍາລັບສິນຄ້າທັງ 2 ກ່ອງນີ້

ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ສົ່ງຜ່ານທາງເຮືອ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າທັງ 2 ກ່ອງ ຕ້ອງຜ່ານການຄັດແຍກຈາກໄທ ກ່ອນສົ່ງຕໍ່ມາຍັງ ສປປ. ລາວ ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ກວດພົ ບຢ າເສ ບຕິ ດໃນພັດສະດຸລະຫວ່າງປະເທດ.ໂດຍຫຼັງຈາກນີ້, ທາງການໄທ ຈະປະສານໄປຍັງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມເຖິງປະເທດຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ ເພື່ອດໍາເນີນການສືບສວນ ຈັບກຸມຂະບວນຄ້ າຢ າເສ ບຕິ ດຂ້າມຊາດລາຍນີ້ຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: mgronline

Latest news

- Advertisement -spot_img

ປ ະກ າ ດຈັ ບ

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here