22 C
Vientiane
ວັນອັງຄານ, ເດືອນມັງກອນ 25, 2022

ການຊື້ຊຸດເຄື່ອງກວດແບບໄວມາກວດເອງ ຜົນກວດເປັນລົບ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ຕິດເຊື້ອ

ທ່ານ ສີສະຫວາດ ສຸທານີລະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄອບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບສະພາບໂຄວິດ 19 ປະາວັນທີ 11 ມັງກອນ 2022 ວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫຼາຍທ່ານ ຊື້ຊຸດເຄື່ອງກວດແບບໄວ ມາກວດດ້ວຍຕົວເອງ, ການກວດດ້ວຍຊຸດເຄື່ອງກວດແບບໄວດ້ວຍຕົນເອງນັ້ນ ຊຸດເຄື່ອງກວດດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.


ການອ່ານຜົນກວດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ເພາະ ມີຫຼາຍທ່ານ ເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ຜົນກວດບໍ່ຂຶ້ນ 2 ຂີດ ຖືວ່າເປັນລົບ ແລະ ບໍ່ຕິດເຊື້ອ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍອະທິບາຍໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບວ່າ ຜົນກວດເປັນລົບ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ຕິດເຊື້ອ ແຕ່ອາດເປັນຍ້ອນ ປະລິມານເຊື້ອຍັງໜ້ອຍ,


ສະນັ້ນ ການກວດດ້ວຍຊຸດເຄື່ອງກວດແບບໄວ ແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ ແຕ່ຖ້າຕິດເຊື້ອແທ້ ປະລິມານເຊື້ອຈະຫຼາຍຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງ 2-3 ວັນ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຄວນກວດຫາເຊື້ອຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງ.


ສຳລັບຄົນທີ່ມີອາການ ເຊັ່ນ: ໄຂ້, ໄອ, ນ້ຳມູກຍ້ອຍ ຖ້າກວດດ້ວຍຊຸດກວດແບບໄວ ແລ້ວຜົນກວດເປັນບວກ ແປວ່າ ທ່ານຕິດເຊື້ອ ແລະ ຄວນແຍກໂຕເອງອອກຈາກຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງທັນທີ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ເຊື້ອໄປສູ່ອ້ອມຂ້າງ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

ປ ະກ າ ດຈັ ບ

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here