22.7 C
Vientiane
ວັນພຸດ, ເດືອນມັງກອນ 19, 2022

27 ປີ ຜ່ານມາ ຊຽງຂວາງມີຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລູກລ ະເ ບີ ດບໍ່ທັນແຕກ 7.000 ຄົນ

ບົດລາຍງານພິເສດ ຈາກຄະນະກຳມະການຄຸມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 27 ກວ່າປີຜ່ານມາ ແຂວງຊຽງຂວາງມີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນ ແຕກທັງໝົດ ເກືອບ 7,000 ຄົນ. ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຕະຫຼອດມາ ຈາກ ບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອົງການ ສປຊ,

ວຽກງານການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ກໍຄືການພັດທະນາຢູ່ພາຍໃນແຂວງມີ ຄວາມສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG 18) ຂອງລັດຖະບານ, ສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ “ເສັ້ນ ທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ II”

Latest news

- Advertisement -spot_img

ປ ະກ າ ດຈັ ບ

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here