22 C
Vientiane
ວັນອັງຄານ, ເດືອນມັງກອນ 25, 2022

ປີໃໝ່ເລີ່ມໃໝ່ ໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຜ່ານມາຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອແນວງ່າຍໆ

ກາຍເປັນທີ່ວິພາກວິຈານການຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອເຂດສະຖານີລົດໄຟແຂວງຫຼວງພະບາງ ພາຍຫຼັງທີ່ມີຄົນໄປພົບເຫັນ ແລະໄດ້ຖ່າຍມາລົງໃນໂລກໂຊຊຽວ.

ສຳລັບສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນເພິ່ນມີຖັງຂີ້ເຫຍື້ອງົດງາມມາຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ຖີ້ມ ແຕ່ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຂີ້ເຫຍື້ອພັດດືກຊະຊາຍບໍຮອດເຂົ້າຖັງ ແລະລົ້ນອອກມາຢັ່ງຢາຍຢູ່ຕາມສອງຂ້າງ

ຂ້າງໆຂອງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນຍັງມີແກັດຂີ້ເຫຍື້ອເອົາມາວາງໄວ້ອີກ ບໍຮູ້ວ່າເປັນຂອງຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການລົດໄຟ ຫຼື ຂອງປະຊາຊົນເຂດໃກ້ຄຽງເອົາມາ ແຕ່ທີ່ແນ່ນອນຄືເບິ່ງແລ້ວມັນບໍ່ງາມຕາ.

ຄວາມຈີງການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງຫຍຸ້ງຍາກພໍປານໃດ ອັນສຳຄັນເລີ່ມຈາກພືດຕິກຳໃນແຕ່ລະວັນ ຫາກປະຊາຊົນຄົນໃດຍັງລື້ງກັບການຢູ່ງ່າຍກິນງ່າຍຖີ້ມງ່າຍ ດຽວນີ້ເຮົາມີລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ມີທາງດ່ວນ ມີຫຼາຍຢ່າງເອື້ອຍອຳນວຍການແກ່ການພັດທະນາ ແລະຈະມີຜູ້ຄົນມາປະເທດເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ສະນັ້ນ ຈົ່ງຝຶກພຶດຕິກຳການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ເປັນລະບົບ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງປະເທດເຮົາຕໍ່ໄປໃນພາຍໜ້າ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

ປ ະກ າ ດຈັ ບ

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here