29 C
Vientiane
ວັນອັງຄານ, ເດືອນມັງກອນ 25, 2022

ບຸກຄົນໃດເປັນຫນີແລ້ວບໍ່ໃຊ້ຄືນ ແມ່ນຈະຖືກປັບໃຫມ 5-50 ລ້ານກີບ ແລະ ຖືກຕັດອິດສະລະພາບ 3 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ

ກົດຫມາຍອາຍາ ຫມວດທີ 5 ການກະທໍາຜິດຕໍ່ກໍາມະສິດ ່ມາດຕາ 235 ການຫລ໌ບຫລີກຈາກການໃຊ້ແທນຫນີ້ສິນ

ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ສ້າງຫນີ້ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃຊ້ຫນີ້ຂອງຕົນຫລຸດລົງ ດ້ວຍການເພີ່ມຫນີ້ ຫລື ຫລຸດຊັບສົມບັດທີ່ຕົນມີ ຫລື ຫລຸດ ຫລື ຊຸກເຊື່ອງລາຍໄດ້ທັງຫມົດ ຫລື ບາງສ່ວນ ຫລື ຊຸກເຊື່ອງຊັບບາງຢ່າງຂອງຕົນ ເພື່ອຫລົບຫລີກການໃຊ້ແທນຫນີ້

ສິນ ກ່ອນ ຫລື ຫລັງ ມີຄໍາຕັດສິນ ຂອງສານ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃຫມ ແຕ່ 5.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ. ລາວສົດທະບຽງ

ຈາກ: Laophatlana Dally News

Latest news

- Advertisement -spot_img

ປ ະກ າ ດຈັ ບ

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here