22 C
Vientiane
ວັນອັງຄານ, ເດືອນມັງກອນ 25, 2022

ຢ່າຫາເຮັດເດີ! ໜາວແຮງ ໄອເດຍບັນເຈີດໜີເກືອບບໍ່ທັນ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ! ໜາວແຮງ ໄອເດຍບັນເຈີດໜີເກືອບບໍ່ທັນ ຢ່າຫາເຮັດເດີ ດັງໄຟໃນຮ້ານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜາວເຢັນ ກະຄືເຫັນໜີເກືອບບໍ່ທັນ ທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ ອາກາດໜາວຫຼາຍ 17ອົງສາເລີຍ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍໂທລະສັບເລີຍຄິດອອກໄອເດຍບັນເຈີດ

ຫາແນວມາເຮັດໃຫ້ອຸ່ນໃນຮ້ານ ໂດຍການໃຊ້ຟືນໃຫ່ຍດັງໄຟໃສ່ໃນຮ້ານຄືດັ່ງຮູບ ລ່າສຸດກະຄືຢ່າງທີ່ເຫັນ ໜີເກືອບບໍ່ທັນ ຈິບຫາຍພ້ອມແຈບໝົດທັງຮ້ານແລ້ວ ຢ່າຫາເຮັດເດີທຸກທ່ານ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

ປ ະກ າ ດຈັ ບ

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here