22 C
Vientiane
ວັນອັງຄານ, ເດືອນມັງກອນ 25, 2022

ເຈົ້າເປັນຄົນ ຄັ່ງຮັກຫຼືບໍ່ ຖ້າມີ 5 ອາການນີ້ນັ້ນແຫຼະ ແມ່ນເລີຍ

ໃຜເຄີຍເປັນແນ່ ຮັກຄົນໆໜຶ່ງ ຫຼື ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງເອົາແທ້ເອົາວ່າ ຊິ່ງອາດເປັນພຽງຄວາມຫຼົງ ຄວາມຝັນ, ຄວາມຄິດໄປເອງ ຫຼື ຮູ້ສຶກແບບພິເສດໆກັບໃຜຈັກຄົນ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຄວາມຮັກເລີຍ ແຕ່ເປັນອາການຄັ່ງຮັກ ຫຼື ຫຼົງ


ຖ້າເຮົາເປັນແບບນັ້ນແລ້ວ ເວລາຜິດຫວັງ ຫຼື ເສຍໃຈມາ ເຮົາຈະຜິດຫວັງເສຍໃຈຫຼາຍມາເບິ່ງກັນມີອາການໃດແນ່ ກວດສອບຕົນເອງດ່ວນ
1 ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກເຫງົາທຸກເທື່ອ ທີ່ເຂົາບໍ່ຢູ່ກັບເຈົ້າ ເປັນຄວາມເຫງົາທີ່ຫຼາຍກວ່າຕອນທີ່ເຮົາຢູ່ຄົນດຽວເມື່ອກ່ອນ
2 ຊ່ວງເວລາທີ່ໄດ້ຢູ່ກັບເຂົາມັນຊ່າງມີຄວາມໝາຍ ແລະ ສໍາຄັນຫຼາຍ
3 ຮູ້ສຶກກະວົນກະວາຍເມື່ອເຂົາຫາຍໄປ
4 ຄິດຮອດເຂົາຕະຫຼອດ
5 ເຈົ້າລໍຖ້າເຂົາໃຫ້ເຂົາຕິດຕໍ່ມາ
ເຊິ່ງເມື່ອຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ໂຕວ່າເຮົາຮູ້ສຶກແນວໃດ ແລະ ຄວນເຮັດໂຕແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ອາການຄັ່ງຮັກນີ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ພໍດີໆ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາລໍາຄານ

Latest news

- Advertisement -spot_img

ປ ະກ າ ດຈັ ບ

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here