18.7 C
Vientiane
ວັນພຸດ, ເດືອນມັງກອນ 19, 2022

ປກສ ເມືອງຫົວເມືອງ ທໍ າ ລ າ ຍ ອ າ ວຸ ດ ລ່ າ ເ ນື້ ອ ແລະ ຈັກສະຕີນ

ວັນທີ 15 ທັນວາ 2021 ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ທຳລາຍ ອ າ ວຸ ດ ລ່ າ ເ ນື້ອ ແລະ ເຄືອງຕ້ອງ ຫ້ າ ມ ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ປື ນ ແກັບ 378 ກ ະ ບອ ກ, ປື ນ ບ ວ ດ 3 ກ ະ ບ ອ ກ, ຈັກສະຕິນ 24 ເຄື່ອງ, ກັບເຫຼັກໃຫ່ຍ 10 ເຄື່ອງ, ໝໍ້ ສ ອ ດ ປ າ 3 ເຄື່ອງ, ຢ າ ຂ້ າ ຫ ຍ້ າ 2 ຕຸກ,ບັ້ ງໄ ຟ ດ ອ ກ 36 ລູ ກ, ໜາກກະໂພກ 36 ລູ ກ, ລູ ກງ່ າຍ 1 ຖົງ.

ເຂົ້າຮ່ວມ ມີ ທ່ານ ອ່ອນພັນ ທອງທິດາ ເຈົ້າເມືອງຫົວເມືອງ , ພັທ ວັນພອນ ມາລີພົນ ຫົວໜ້າ ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງຫົວເມືອງ, ມີ ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

ປ ະກ າ ດຈັ ບ

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here