18.7 C
Vientiane
ວັນພຸດ, ເດືອນມັງກອນ 19, 2022

ກະຊວງການເງີນແຈ້ງເປີດປະມູນ ລົດຂອງກາງຄະດີ 11 ຄັນ

ເຊີນຊວນເດີ້ ໃຜທີ່ຢາກປະມູນລົດ ມີໃຫ້ເລືອກຫລາຍຄົນ ມີລົດຫລູພ້ອມ ກະຊວງການເງີນແຈ້ງເປີດປະມູນ ລົດຂອງກາງຄະດີ 11 ຄັນ ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງການມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນລົດ ຊາບວ່າ: ປັດຈຸບັນ ກະຊວງການເງິນ ມີຈຸດປະສົງ ຈະສືບຕໍ່ສະສາງລົດ ຈຳນວນ 11 ຄັນ ຊຶ່ງລົດດັ່ງກ່າວ

ແມ່ນລົດຂອງກາງຄະດີ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການດຳເນີນຄະດີ (ສານບໍ່ທັນ ຕັດສິນ) ແຕ່ລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ້ປະມູນຂາຍອອກ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນ ສະບັບເລກທີ 07/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2017 ດ້ວຍຮູບການປະມູນຂາຍແບບເປີດກວ້າງ (ລົດຈຳນວນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກໂຈະການປະມູນຜ່ານມາ)


ກະຊວງການເງີນແຈ້ງເປີດປະມູນ ລົດຂອງກາງຄະດີ 11 ຄັນ


ກະຊວງການເງີນແຈ້ງເປີດປະມູນ ລົດຂອງກາງຄະດີ 11 ຄັນ


ກະຊວງການເງີນແຈ້ງເປີດປະມູນ ລົດຂອງກາງຄະດີ 11 ຄັນ


ກະຊວງການເງີນແຈ້ງເປີດປະມູນ ລົດຂອງກາງຄະດີ 11 ຄັນ


ກະຊວງການເງີນແຈ້ງເປີດປະມູນ ລົດຂອງກາງຄະດີ 11 ຄັນ


ກະຊວງການເງີນແຈ້ງເປີດປະມູນ ລົດຂອງກາງຄະດີ 11 ຄັນ


ກະຊວງການເງີນແຈ້ງເປີດປະມູນ ລົດຂອງກາງຄະດີ 11 ຄັນ


ກະຊວງການເງີນແຈ້ງເປີດປະມູນ ລົດຂອງກາງຄະດີ 11 ຄັນ


ກະຊວງການເງີນແຈ້ງເປີດປະມູນ ລົດຂອງກາງຄະດີ 11 ຄັນ

Latest news

- Advertisement -spot_img

ປ ະກ າ ດຈັ ບ

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here