22.7 C
Vientiane
ວັນພຸດ, ເດືອນມັງກອນ 19, 2022

ທົດສອບເສື້ອກັນກະສຸນກອງທັບລາວຜະລິດເອງ

ໃນວັນທີ 3ທັນວາ2021, ກົມວິທະຍາສາດ- ປະຫວັດສາດ ການທະຫານ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ທົດລອງປະສິດທິພາບເສື້ອກັນ ກ ະ ສູ ນ A762, ທີ່ກອງທັບຜະລິດຂຶ້ນເອງ.

ພັທ ສັນຕິ ຫຼ່ຽມຜີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາ ສາດກົມວິທະຍາສາດ-ປະຫວັດ ສາດການທະຫານ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອຢັ້ງຢືນທາງດ້ານປະສິດທິພາບຂອງ ເສື້ອເກາະກັນກະສຸນລຸ້ນ A762 ເຊິ່ງມີປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງ ກັ ນ ກ ະ ສຸ ນ ອ າ ວຸ ດ ປື ນ ຂະໜາດ 7,62 ມມ ລົງມາ, ປື ນ AKM, M16 ແລະ ປືນສັ້ນເກືອບທຸກຊະນິດ.

ເສື້ອເກາະ A762 ມີຂະໜາດ 25×30 ຊັງຕີແມັດ, ມີນໍ້າໜັກ 5,37 ກິ ໂລກຣາມ ທີ່ເປັນເສື້ອ ເກາະໃນລຸ້ນດຽວກັບຂອງຕ່າງປະເທດຈະມີນໍ້າໜັກ7,5 ກິໂກຣາມ ຂຶ້ນໄປ ມີປະສິດທິພາບໃນ ການປ້ອງກັນ ປື ນ ຮ າ ບ ລຸ້ນ A762. ໃນນັ້ນ, ມີ ປື ນ AKM, M16 ແລະ ປື ນ ສັ້ ນ ເກືອບທຸກຊະນິດ.

ສໍາລັບການທົດລອງ ຍິ ງ ແມ່ນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຫຸ່ ນ ຍົ ນ ຕິ ດ ປື ນ AKM ເພື່ອ ຍິ ງ ເປົ້າໝາຍແທນຄົນ ຍິ ງ ໃນໄລຍະ 10 ແມັດ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະຫ່າງທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ, ໄດ້ຮັບຜົນດີໃນການທົດລອງ ແລະ ກຽມຜະລິດຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

ປ ະກ າ ດຈັ ບ

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here