22.7 C
Vientiane
ວັນພຸດ, ເດືອນມັງກອນ 19, 2022

ຢ່າແຕ່ງດອງເດັດຂາດ ຖ້າຜູ້ຊາຍຂອງເຈົ້າຍັງບໍ່ໃຫ້ 3 ສິ່ງນີ້

ຢ່າແຕ່ງດອງເດັດຂາດ ຖ້າຜູ້ຊາຍຂອງເຈົ້າຍັງບໍ່ໃຫ້ 3 ສິ່ງນີ້ ແທ້ຫຼືບໍ່ເລື່ອງນີ້ ມາຄອມເມັ້ນບອກກັນ ທີ່ເຂົາບອກວ່າ ຢ່າແຕ່ງດອງເດັດຂາດ ຖ້າຄູ່ຂອງເຈົ້າຍັງບໍ່ໃຫ້ 3 ສິ່ງນີ້

1 ຖ້າເຂົາບໍ່ເຫັນເຮົາສໍາຄັນອັນດັບໜຶ່ງ ຢ່າແຕ່ງເດັດຂາດ ເພາະຖ້າເຮົາສໍາຄັນ ບໍ່ວ່າເຂົາຈະຫຍຸ້ງ, ວຸ້ນວາຍສໍ່າໃດ ເຂົາກໍຈຈະມີເວລາໃຫ້ ມາຫາ ຫຼື ສົ່ງຫາ ຖ້າກ່ອນແຕ່ງເຂົາບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບເຮົາ ຫຼັງແຕ່ງກໍຢ່າໄປຫວັງ

2 ຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃຫ້ເຮົາເຊື່ອໃຈເຊື່ອໝັ້ນວ່າເຂົາຮັກເຮົາ ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ຕົວະຕະຫຼອດ ແລ້ວເຮົາໃຫ້ອາໄພນັບເທື່ອບໍ່ໄດ້ ແນ່ນອນວ່າແຕ່ງໄປ ເຂົາຊິຕວົະເລື່ອງໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນອີກ

3 ຖ້າມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນແມ່ນແຕ່ງໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນ, ອານາຄົດວາງແຜນໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ເລື່ອງລູກ ເລື່ອງຄອບຄົວ, ເລື່ອງເງິນ ແລະ ເລື່ອງກິດຈະກໍາເທິງຕຽງ ບໍ່ຍອມກັນ ແລະ ກັນ ມັກແຕກຕ່າງກັນ ແມ່ນຫຼືບໍ່ ເມັ້ນບອກແນ່ ແລ້ວຜູ້ທີ່ແຕງແລ້ວເປັນແນວໃດ ເພາະເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄູ່ກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ໃນແບບຂອງໃຜຂອງມັນ


ຢ່າແຕ່ງດອງເດັດຂາດ ຖ້າຜູ້ຊາຍຂອງເຈົ້າຍັງບໍ່ໃຫ້ 3 ສິ່ງນີ້

Latest news

- Advertisement -spot_img

ປ ະກ າ ດຈັ ບ

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here