14.6 C
Vientiane
ວັນພະຫັດ, ເດືອນທັນວາ 2, 2021

ທະນາຄານແຈ້ງຢຸດທຸກການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບບໍລິສັດ Welnance ຂອງບໍລິສັດ​ ພູສີ​ກຣຸບ

ທະນາຄານແຈ້ງຢຸດທຸກການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບບໍລິສັດ Welnance ຂອງບໍລິສັດ​ ພູສີ​ກຣຸບ ໂດຍມີເນື້ອໃນ “ທຸລະກິດຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກຳທົດລອງຢູ່ ສປປ ລາວ ມີ 2 ປະເພດຄື: 1. ການຂຸດຄົ້ນເງິນຄຣິບໂຕ ແລະ 2. ການຊື້-ຂາຍເງິນຄຣິບໂຕ” ເຊິ່ງການຂຸດຄົ້ນເງິນຄຣິບໂຕຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຈາກກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ. ສ່ວນການຊື້-ຂາຍເງິນຄຣິບໂຕກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການກ່ອນຈຶ່ງສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້.

ໜັງສືແຈ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ ພູສີ ກຣຸບ ລຶບໂຄສະນາທັງໝົດກ່ຽວກັບ Welnance ທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນຊ່ອງທາງຕ່າງໆທັງໝົດກ່ອນໜ້ານີ້ອອກກ່ອນ ພ້ອມທັງໃຫ້ລາຍງານແກ່ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງ (ຄລຊ) ພາຍໃນ 5 ມື້ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຮັບໜັງສືແຈ້ງ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here