26 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນພະຈິກ 28, 2021

ນາຍົກອອກຄໍາສັ່ງ! ໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ນໍາເຂົ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ລົດແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບັນດາຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍ ພາສີ ແລະ ກົດຫມາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເດັດຂາດ ຕໍ່ການຄ້າຂາຍເຖື່ອນ ກໍຄືການນໍາເຂົ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ, ຊ່ວຍໃຫ້ລັດສາມາດເກັບພາສີ-ອາກອນໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການນໍາເຂົ້າຍານພາຫະນະບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼຸດລົງໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະພາບການ ຄ້າຂາຍເຖື່ອນ, ການຫຼົບຫຼີກພາສີ ຈາກການນໍາເຂົ້າຍານພາຫະນະຕ່າງໆ ກໍຍັງມີລັກສະນະແຜ່ຫຼາຍເປັນວົງກວ້າງ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

ເພື່ອແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໃນການນໍາເຂົ້າ, ການນໍາໃຊ້, ແລກປ່ຽນ, ຊື້-ຂາຍ ຍານພາຫະນະ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທັງເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະເເຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຂອງປະເທດເຮົາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈຶ່ງໄດ້ອອກຄໍາສໍາສັ່ງເລກທີ 20/ນຍ. ລົງວັນທີ 8ຕຸລາ 2021 ວ່າດ້ວຍ ການກວດກາ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ນໍາເຂົ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະທຸກປະເພດ ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈຶ່ງອອກຄໍາສັ່ງ ໂດຍມີເນື້ອລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:1) ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນເອົາໃຈໃສ່ໃນການສະກັດກັ້ນ,ແກ້ໄຂບັນຫາການນໍາເຂົ້າຍານພາຫະນະແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກເປົ້າຫມາຍຂອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຖ້າຢູ່ຂະແຫນງການ, ອົງການໃດ ຫາກມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນໄດ້ນໍາໃຊ້ພາຫະນະເຖື່ອນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດພັນທະ ຕ່າງໆແມ່ນໃຫ້ແນະນໍາແກ່ຜູ້ທີ່ຄອບຄອງຍານພາຫະນະດັ່ງກ່າວ ໄປດໍາເນີນແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ກໍຄືຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ນໍາການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ລະຂັ້ນ.

2) ນິຍາມຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ໃນຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້:ຍານພາຫະນະນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫມາຍເຖິງ ຍານພາຫະນະທີ່ນໍາເຂົ້າ, ຫຼົບຫຼີກ ຫຼື ຫນີພາສີ ທີ່ບໍ່ມີຫນັງສືອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະເສຍພາສີ-ອາກອນໃຫ້ລັດ ແລ້ວນໍາໄປແລກປ່ຽນ, ຊື້-ຂາຍ, ນໍາໃຊ້ເອກະສານ ປອມ ແລະ ຕິດປ້າຍທະບຽນປອມ; ຍານພາຫະນະທີ່ນໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກເປົ້າຫມາຍ ຫມາຍເຖິງ ຍານພາຫະນະທີ່ໄດ້ຮັບສິດນໍາເຂົ້າຕາມນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນ ຫຼື ເສຍພາສີ-ອາກອນ 1%, ນໍາເຂົ້າຊົ່ວຄາວ, ທີ່ມີການຊື້-ຂາຍ, ແລກປ່ຽນ, ໂອນສິດ ນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າຫມາຍ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເສຍພາສີ-ອາກອນ;ຍານພາຫະນະນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກເປົ້າຫມາຍ ແມ່ນບໍ່ລວມເອົາຍານພາຫະນະທີ່ເປັນຄະດີທາງພາສີ, ຄະດີທາງແພ່ງ ແລະ ຄະດີທາງອາຍາ.

3) ໃຫ້ຜູ້ຄອບຄອງຍານພາຫະນະປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ນໍາເຂົ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຊຶ່ງມີການຊື້-ຂາຍ, ການນໍາໃຊ້ທະບຽນ, ປ້າຍຍານພາຫະນະທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເສຍພາສີ-ອາກອນ ຫຼື ສົງໄສວ່າ ການທີ່ໄດ້ມາມີໄວ້ໃນການຄອບຄອງຍານພາຫະນະແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນໃຫ້ຕື່ນຕົວ, ສະຫມັກໃຈ ແລະ ຈິງໃຈນໍາເອົາເອກະສານ, ຍານພາຫະນະ ມາແຈ້ງຕໍ່ ຄະນະກໍາມະການຊ່ວຍວຽກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອດໍາເນີນການແກ້ໄຂຕາມກົດຫມາຍ ນັບແຕ່ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021 ຫາ ວັນທີ 20 ມັງກອນ 2022 ໃນໄລຍະກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວ ຫາກມາແຈ້ງ ແມ່ນຈະໄດ້ພິຈາລະນາໃຫ້ເສຍພາສີ-ອາກອນ ຕາມລະບຽບການທົ່ວໄປ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກປັບໃຫມ.

4) ຖ້າຜູ້ຄອບຄອງ ຍານພາຫະນະປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ນໍາເຂົ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫາກບໍ່ນໍາເອົາເອກະສານ ແລະ ຍານພາຫະນະຕົວຈິງ ມາແຈ້ງຕໍ່ຄະນະກໍາມະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຊ່ວຍວຽກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕາມກໍານົດເວລາ ທີ່ກ່າວມາໃນຂໍ້ 03 ຂ້າງເທິງນີ້, ຈະຖືກດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດຫມາຍ.

ສໍາລັບ ຍານພາຫະນະທີ່ມີຢູ່ໃນການຄອບຄອງແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດກາພົບ ເຫັນຈະຖືກຍຶດ ເປັນຊັບສິນຂອງລັດ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ສະບັບປັງປຸງ ເລກທີ 81/ສພຊ, ລົງວັນທີ 29 ມີຖຸນາ 2020, ສ່ວນຜູ້ທີ່ຄອບຄອງຍານພາຫະນະ ຍັງຈະຖືກດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍພາສີ ສະບັບດັ່ງກ່າວ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ຫຼື ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ກົດຫມ າຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here