14.6 C
Vientiane
ວັນພະຫັດ, ເດືອນທັນວາ 2, 2021

ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນຄັ້ງວັນທີ 3 ພະຈິກ 2021 ເວລາ 04:09 ແລະ 04:15 ໂມງ

ລາຍງານສະພາບການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນຄັ້ງວັນທີ 3 ພະຈິກ 2021 ເວລາ 04:09 ແລະ 04:15 ໂມງ.ລາຍງານການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ຈາກສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຜ່ນດິນໄຫວແຫ່ງຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເຊີ່ງໄດ້ພົບສັນຍານການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວພາຍໃນປະເທດລາວ 2 ຄັ້ງ, ໃນບໍລິເວນແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ລາຍລະອຽດຂອງການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໃນເວລາ 04:09:05 ຂອງໂມງທ້ອງຖີ່ນ ຈຸດສູນກາງ ເສັ້ນຂະໜານທີ 19.546°N ອົງສາເໜືອ ແລະ ເສັ້ນແວງທີ່ 101.324°E ອົງສາຕາເວັນອອກ, ຄວາມແຮງສັ່ນສະເທືອນວັດແທກໄດ້ 2,9 ຣິກເຕີ, ເຊິ່ງມີຄວາມເລີກຈາກເທິງໜ້າດິນປະມານ 5 Km ຈຸດສູງກາງເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ບ້ານ ນ້ຳສິບ, ເມືອງຫົງສາ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເຊີ່ງຈຸດແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນໃກຈາກເທດສະບານ ເມືອງ ຫົງສາ ປະມານ 18 Km.

ໃນເວລາ 04:15:12 ຂອງໂມງທ້ອງຖີ່ນ ຈຸດສູນກາງ ເສັ້ນຂະໜານທີ່ 21.887°N ອົງສາເໜືອ ແລະ ເສັ້ນແວງທີ່ 101.832°E ອົງສາຕາເວັນອອກ, ຄວາມແຮງສັ່ນສະເທືອນວັດແທກໄດ້ 3,1 ຣິກເຕີ, ເຊີງມີຄວາມເລີກຈາກເທີງໜ້າດິນປະມານ 10 Km ຈຸດສູງກາງເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ບ້ານ ແສນດາວໃຕ້, ເມືອງບຸນເໜືອ ,ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ເຊິ່ງຈຸດແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນໃກຈາກເທດສະບານ ເມືອງບຸນເໜືອ ປະມານ 29 Km.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here