21 C
Vientiane
ວັນຈັນ, ເດືອນຕຸລາ 25, 2021

ເຕັມສິບໃຫ້ເທົ່າໃດ? ສາວສອງລາວ ບຸ້ງກີ໋ ທຸ່ມເງິນ 1,3ລ້ານບາດ ສັນຍະກໍາໜ້າໃຫ້ຄື ໃໝ່ ດາວິກາ ດາລາໄທ

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຕ້ອງຮູ້ຈັກ ເນັດໄອດໍ້ຄົນນີ້ແນ່ນອນ ກັບສາວບຸ້ງກີ໋ ພິລາວົງ ເຊິ່ງຜ່ານມາຜູ້ກ່ຽວກໍ່ຈະມີເລື່ອງລາວ ຂ່າວຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຕິດຕາມຢູ່ຕະຫຼອດ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງທີ່ຜູ້ກ່ຽວເຮັດສັນຍະກໍາມາໃໝ່ໆ ຫວັງແປງໜ້າໃຫ້ເປັນຄື ໃໝ່ ດາວິກາ ດາລາໄທ.

ເຊິ່ງຈະຄ້າຍຄືຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນຄາດຫວັງລໍຖ້າເບິ່ງ ແລະ ແຕ່ລະຄໍາເຫັນນັ້ນ ກໍ່ແລ້ວແຕ່ບຸກຄົນວ່າຈະກຄິແນວໃດ ແຕ່ແອັດເຊື່ອວ່າອີກເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນຢາກຮູ້ຄົງຈະໜີບໍ່ພົ້ນ ລາຄາການໂມໝົດໜ້າແບບນີ້ ຊິໝົດເທົ່າໃດ.

ເຊິ່ງມື້ນີ້ພວກເຮົາມີຄໍາຕອບຈາກສາວບຸ້ງກີ໋ມາໃຫ້ ໂດຍຜູ້ກ່ຽວແຈ້ງລະອຽດທຸກລາຄາ ທຸກຢ່າງທີ່ເຮັດມາ ເລີ່ມຈາກການແຂ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າໄປເຮັດສັນຍະກໍາຢູ່ໂຮງໝໍ່ໃດມາ, ເຊິ່ງໂຮງໝໍທີ່ສາວບຸ້ງກີ໋ໄປເຮັດນັ້ນແມ່ນ ເຮັດຢູ່ໂຮງໝໍໄອດີ.

ໂດຍລາຄາແກ້ດັງ 6ລ້ານວອນ ຫຼື 182.000ບາດ; ວີລາຍ 10ລ້ານວອນ ຫຼື 304.000 ບາດ; ລົດໂໜກແກ້ມ 7ລ້ານວອນ ຫຼື 213.000 ບາດ; ສີດໄຂມັນໜ້າຜາກ 2,3ລ້ານວອນ ຫຼື 70.000ບາດ; ສະຫຼາຍໄຂມັນໜ້າ ແລະ ໜຽງ  4ລ້ານວອນ ຫຼື 127.000 ບາດ; ສີດຊີລີໂຄນຮ່ອງແກ້ມ 3ລ້ານວອນ ຫຼື 90.000ບາດ; ຮ້ອຍໄໝຍົກກະຊັບ 4,5ລ້ານວອນ ຫຼື 137.000 ບາດ; ລົດໂໜກຄີ້ວ 6ລ້ານວອນ ຫຼື 182.000ບາດ.

ລວມແລ້ວ ສາວບຸ້ງກີ້໋ ເຮັດໄປທັງໝົດປະມານ 42,8ລ້ານວອນ ຫຼື 1.305.000ບາດ, ຫຼາຍຄົນອາດຄິດວ່າແພງ ແຕ່ສາວບຸ້ງກີ໋ບອກໄວ້ວ່າ ຍອມເຮັດແພງແລກກັບມາດຕະຖານດີ ດີກວ່າລາຄາຖືກແລ້ວເນົ່າ.

ສ່ວນໃບໜ້າອອກມາຈະຄ້າຍຄືສາວໃໝ່ ດາວິກາ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ໃຫ້ທຸກຄົນຕັດສິນຕາມພາບກັນເອົາເອງເດີ້.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here