23.8 C
Vientiane
ວັນພະຫັດ, ເດືອນຕຸລາ 28, 2021

ເປັນພາບປະທັບໃຈ…!!!ອ້າຍນ້ອງລາວ-ຫວຽດ ຢູ່ໃສກໍ່ບໍ່ເຄີຍຖິ້ມກັນ ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍກັນຢູ່ສະເໝີ ຂໍຊົມເຊີຍ.

ເປັນພາບປະທັບໃຈ…!!!ອ້າຍນ້ອງລາວ-ຫວຽດ ຢູ່ໃສກໍ່ບໍ່ເຄີຍຖິ້ມກັນ ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍກັນຢູ່ສະເໝີ ຂໍຊົມເຊີຍ.ອ້າຍນ້ອງເຮົາບໍ່ເຄີຍຖິ້ມກັນ ອ້າຍນ້ອງລາວ-ຫວຽດຢູ່ໃສກະບໍ່ເຄີຍຖິ້ມກັນ ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍກັນຢູ່ສະເໝີ .ເຫດການນີ້ແມ່ນອ້າຍນ້ອງທີມລົດຕັງຍານເກາະລາວຂອງພວກເຮົາ ຢຽບຕະປູໃນຕອນ ທີ່ກວດເຊັກກະກຽມພາຫະນະເພື່ອລົງແຂ່ງ
ທີມອ້າຍນ້ອງຫວຽດນາມໄດ້ມາຊ່ວຍປະຖົມພະຍາບານໃຫ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ ເພາະວ່າແພດສະໝາມແມ່ນຢູ່ໄກ.ເຂັ້ມແຂງເດີ້ອ້າຍນ້ອງເຮົາເຊຍສຸດໃຈເດີແນວໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ສູ້ເດີ້ ກໍ່ຖືວ່າເປັນພາບທີ່ປະທັບໃຈທີ່ສຸດ ຂອບໃຈທີ່ມາ:ນັກຮົບໃຈກ້າ Nak Hop Jai Ka


ເປັນພາບປະທັບໃຈ…!!!ອ້າຍນ້ອງລາວ-ຫວຽດ ຢູ່ໃສກໍ່ບໍ່ເຄີຍຖິ້ມກັນ ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍກັນຢູ່ສະເໝີ ຂໍຊົມເຊີຍ.


ເປັນພາບປະທັບໃຈ…!!!ອ້າຍນ້ອງລາວ-ຫວຽດ ຢູ່ໃສກໍ່ບໍ່ເຄີຍຖິ້ມກັນ ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍກັນຢູ່ສະເໝີ ຂໍຊົມເຊີຍ.


ເປັນພາບປະທັບໃຈ…!!!ອ້າຍນ້ອງລາວ-ຫວຽດ ຢູ່ໃສກໍ່ບໍ່ເຄີຍຖິ້ມກັນ ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍກັນຢູ່ສະເໝີ ຂໍຊົມເຊີຍ.


ເປັນພາບປະທັບໃຈ…!!!ອ້າຍນ້ອງລາວ-ຫວຽດ ຢູ່ໃສກໍ່ບໍ່ເຄີຍຖິ້ມກັນ ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍກັນຢູ່ສະເໝີ ຂໍຊົມເຊີຍ.


ເປັນພາບປະທັບໃຈ…!!!ອ້າຍນ້ອງລາວ-ຫວຽດ ຢູ່ໃສກໍ່ບໍ່ເຄີຍຖິ້ມກັນ ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍກັນຢູ່ສະເໝີ ຂໍຊົມເຊີຍ.
.

ເປັນພາບປະທັບໃຈ…!!!ອ້າຍນ້ອງລາວ-ຫວຽດ ຢູ່ໃສກໍ່ບໍ່ເຄີຍຖິ້ມກັນ ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍກັນຢູ່ສະເໝີ ຂໍຊົມເຊີຍ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here