26 C
Vientiane
ວັນພະຫັດ, ເດືອນຕຸລາ 28, 2021

ສະຫະປະຊາຊາດ ລາຍງານສະພາບອາກາດມີການປ່ຽນແປງ ເປັນສັນຍານເຕືອນໄພໃຫ້ມະນຸດກຽມພ້ອມຮັບມື

ເວັບໄຊ້ ບີບີຊີ ໄທ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ຄະນະກໍາມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງສະພາບພູມອາກາດ (IPCC) ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງບົດລາຍງານທີ່ເປັນຜົນສະຫຼຸບຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເລື່ອງຄວາມປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ພູມອາກາດຂອງໂລກໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ລວມທັງມີການນຄາດຄະເນແນວໂນ້ມຂອງສະພາບອາກາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ໂດຍພົບວ່າມະນຸດເກືອບທີ່ຈະບໍ່ມີຄວາມຫວັງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໂລກຮ້ອນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.

ການລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງມະນຸດໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂລກເກີດຄວາມປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນໃນຮອບຫຼາຍພັນປີທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍປະການນັ້ນອາດບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບເກົ່າໄດ້ອີກ.

ໃນຊ່ວງ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໂລກມີສະພາບອາກາດຮ້ອນຈົນທໍາລາຍສະຖິຕິໂລກສູງທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍບັນທຶກໄວ້ນັບຕັ້ງແຕ່ 170 ປີກ່ອນ ລວມທັງຄື້ນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ສະພາບອາກາດຮ້ອນຮຸນແຮງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໃນຂະນະທີ່ສະພາບອາກາດເຢັນກໍາລັງຄ່ອຍໆໝົດໄປ. ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນໃນອະນາຄົດອີກປະການໜຶ່ງກໍຄືເຂດອາກຕິກຈະບໍ່ມີນໍ້າກ້ອນໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ ເຊິ່ງເຫດການນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງກ່ອນທີ່ຈະຮອດປີ 2050. ສະພາບອາກາດຈະມີການຜັນປ່ຽນເຊັ່ນຝົນຕົກໜັກຈົນນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງຢ່າງຮຸນແຮງແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ.

ທີມນັກວິທະຍາສາດຜູ້ເຮັດບົດລາຍງານຂອງ IPCC ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າສະພາບອາກາດໂດຍທົ່ວໄປຈະບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມຫວັງວ່າປະເທດຕ່າງໆຈະຫຼຸດການປ່ອຍກາສເຮືອນແກ້ວໃຫ້ໜ້ອຍລົງໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງພາຍໃນປີ 2030 ເຊິ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າເມື່ອຮອດຈຸດດັ່ງກ່າວອຸນຫະພູມໂລກຈະບໍ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂລກເຢັນລົງ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here