26 C
Vientiane
ວັນພະຫັດ, ເດືອນຕຸລາ 28, 2021

ຜົນວິໄຈເຜີຍວັກຊີນ Moderna ມີປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າວັກຊີນ Pfizer

ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2021 ເວັບໄຊ້ Post Today ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຜົນຈາກການວິໄຈຂອງວັກຊີນ Moderna ແລະ Pfizer ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນເອກະສານວິຊາການອອນລາຍ medRxiv ກ່ອນທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈະພິຈາລະນາ (peer review) ແລະເຫັນວ່າ ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ມີປະສິດທິພາບປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດວຕ້າໄດ້ດີກວ່າວັກຊີນ Pfizer.

ຜົນວິໄຈຈາກຜູ້ປ່ວຍ 50,000 ຄົນ ຂອງສູນການແພດມາໂຍຂອງສະຫະລັດເຫັນວ່າ ປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນ Moderna ຕໍ່ເຊື້ອຫຼຸດລົງເຫຼືອ 76% ໃນເດືອນກໍລະກົດ ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງທີ່ສາຍພັນເດວຕ້າເປັນສາຍພັນຫຼັກທີ່ລະບາດ ຈາກທີ່ມີປະສິດທິພາບ 86% ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2021 ເຊິ່ງໃນຊ່ວງດຽວກັນ ປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນ Pfizer ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 42% ຈາກ 76%

ຂະນະທີ່ງານວິໄຈອີກຊັ້ນໜຶ່ງເຫັນວ່າ ຜູ້ສູງອາຍຸໃນບ້ານຄົນຜູ້ສູງອາຍຸໃນລັດອອນແທຣິຂອງການາດາທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຂອງ Moderna ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນທີ່ດີ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບສາຍພັນທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຂອງ Pfizer

ການຕິດເຊື້ອພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບວັກຊີນ ມີໂອກາດເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກຜ່ານໄປຫຼາຍເດືອນ ຫຼັງໄດ້ຮັບວັກຊີນ ຂໍ້ມູນໃໝ່ລະບຸວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຂອງ Pfizer ເຂັມທີ່ 2 ແລ້ວເມື່ອ 5 ເດືອນກ່ອນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນມີໂອກາດຕິດເຊື້ອ Covid-19 ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບໂດລແລ້ວບໍ່ເກີນ 5 ເດືອນ.

ສ່ວນໃນກຸ່ມອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 60 ປີ ໂອກາດທີ່ຈະຕິດເຊື້ອພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບວັກຊີນແມ່ນສູງກວ່າ 3 ເທົ່າ ເມື່ອໄດ້ຮັບວັກຊີນເຂັມສຸດທ້າຍມາແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 146 ມື້ ໂດຍການຕິດເຊື້ອສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ໄດ້ກວດເຫັນຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here